Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Zalecenia pokontrolne wynikające z przeprowadzonej w dn. 17.10.2017r. kontroli zabytków ruchomych w Ratuszu Miejskim w Słupsku
Kontrole
2017-12-11
odwołanie I nieograniczonego przetargu na zbycie lokalu użytkowego przy ulicy Zamenhofa 5
Przetargi
2017-12-11
Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Słupska
Dokumenty
2017-12-11
1325-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-12-11
Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 24 " Słupski Niedźwiadek Szczęścia" i Przedszkola Miejskiego nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku
Ogłoszenia
2017-12-11
Druk Nr 46/3
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2017-12-11
1326-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-12-11
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie wysokości dochodów Miasta Słupska z tyt. podatku od nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej za lata 2014-2017
Dokumenty
2017-12-11
1324-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-12-11
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie cyfrowej bazy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska
Przetargi
2017-12-11
”Przeprojektowanie i budowa schroniska dla zwierząt zlokalizowanego przy ulicy Sportowej w Słupsku na dz. nr 7/7, 7/8, 7/9, 40, 6/2, 7/3 obręb 2”w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Przetargi
2017-12-11
wniosek o udostepnienie informacji publicznej dotyczący żródeł ciepła z dnia 30.11.2017 roku
Dokumenty
2017-12-11
Ogłoszenie konkursowe na wspieranie wykonania w 2018 r. zadania publicznego dotyczącego wsparcia działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej
Dokumenty
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe na wspieranie wykonania w 2018 r. zadania publicznego dotyczącego koordynacji wolontariatu, prowadzenia bazy wolontariuszy, wsparcia dla wolontariuszy i promocji wolontariatu.
Dokumenty
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe na wspieranie wykonania w 2018 r. zadania publicznego na rzecz seniorów i seniorek dotyczącego prowadzenia centrum seniora
Dokumenty
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe na wspieranie wykonania w 2018 r. zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów
Dokumenty
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe na wspieranie wykonania w 2018 r. zadania publicznego dotyczącego wsparcia działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej seniorek i seniorów
Dokumenty
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe na wspieranie wykonania w 2018 r. zadania publicznego dotyczącego zapewnienia schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb kobietom i dzieciom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społeczn
Dokumenty
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe z zakresu wsparcia i integracji cudzoziemców
Dokumenty
2017-12-08
Ogłoszenie konkursowe z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Dokumenty
2017-12-08

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek