Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Materiały szkoleniowe
Dokumenty
2018-02-21
XLIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku
Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej
2018-02-21
Komisja Edukacji
Dokumenty
2018-02-21
Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii
Przetargi
2018-02-21
Roboty budowlane pn. Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z remontem i przebudową obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki" w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja ob
Przetargi
2018-02-21
Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku - dostawa symulatora CNC i obrabiarki CNC
Przetargi
2018-02-21
235-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-02-21
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów ja
Ogłoszenia
2018-02-21
Tekst jednolity Statutu Miasta Słupska z dnia 28 grudnia 2017 r. ze zmianami
Dokumenty
2018-02-21
232-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Ogłoszenia
2018-02-21
226-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-02-21
231-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-02-21
208-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-02-21
225-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-02-20
224-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-02-20
stanowisko ds. realizacji projektów rewitalizacyjnych w Referacie Rewitalizacji - Biura Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami
Praca
2018-02-20
snanowisko ds. infrastruktury oświaty, analizy kosztów utrzymania w Referacie Ekonomicznym w Wydziale Edukacji
Praca
2018-02-20
Wniosek o udostępnienie infromacji publicznej dot. projektu z budżetu UE Diagnoza Strategia Inwestycje
Dokumenty
2018-02-20
Druk Nr 49-19
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2018-02-20

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek