Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
429-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-05
428-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-05
„Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa wyposażenia pracowni robotyki dla ZSP 1 oraz elementów robotyki dla ZSMiL”.
Przetargi
2018-04-05
Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Słupska
Dokumenty
2018-04-05
Raport z konsultacji społecznych dot. zadania z SBP 2018 pn. "Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ul. Szczecińskiej 60 (ZPS nr 1)
Dokumenty
2018-04-05
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji
Dokumenty
2018-04-05
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Dokumenty
2018-04-05
424-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-05
Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie drogi gminnej
Dokumenty
2018-04-05
Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – pracownia logistyki i oprogramowanie logistyczne.
Przetargi
2018-04-05
Ogłoszenia
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
2018-04-05
415-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-05
stanowiwsko ds. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Praca
2018-04-04
stanowisko ds. informatycznych - administrator sieci w Referacie Informatycznym w Wydziale Organizacji Urzędu
Praca
2018-04-04
427-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-04
Raport z konsultacji społecznych dot. proponowanej lokalizacji stojaków rowerowych
Dokumenty
2018-04-04
Kontrola przeprowadzona w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul. Garncarskiej 6 w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Kontrole
2018-04-04
Ogłoszenia
Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku
2018-04-04
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie podróży słuzbowych pracowników UM w Słupsku w 2017 roku
Dokumenty
2018-04-04
425-18
Zarządzenia Prezydenta
2018-04-04

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek