Strona główna

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

TematData zmiany
Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Słupsku
Dokumenty
2017-11-17
45-7
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2017-11-17
Druk 45/8
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2017-11-17
1226-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-11-17
Petycja z dnia 6.11.2017 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiocie sprowadzenia do Słupska pomnika Jana Pawła II z laickiej Francji. Termin rozpatrzenia petycji 6.02.2018 r.
Dokumenty
2017-11-16
1221-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-11-16
Druk Nr 45/6
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2017-11-16
Druk Nr 45/5
Projekty uchwał Rady Miejskiej
2017-11-16
Wyniki konkursu ofert na zadanie Działalność kulturalna prowadzona w oparciu o współpracę z mieszkańcami, w tym: działalność animacyjna i edukacyjna, wspieranie i promowanie talentów mieszkańców Słupska, wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych
Ogłoszenia
2017-11-16
stanowisko: projektant ds. planowania przestrzennego i rewitalizacji w Referacie Planowania Przestrzennego Wydziału Polityki Przestrzennej
Praca
2017-11-16
Wniosek o udostępnienie informacj publicznej dotyczącej RCiWN badania naukowe
Dokumenty
2017-11-16
stanowisko ds. infrastruktury oświaty, analizy kosztów utrzymania w Referacie Ekonomicznym Wydziału Edukacji
Praca
2017-11-16
Zaproszenie do składania ofert na usługi geodezyjne na potrzeby Miasta Słupska w 2018 roku.
Przetargi
2017-11-16
Redakcja BIP MJO
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
2017-11-16
Informacje o Jednostce Organizacyjnej
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
2017-11-16
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty
2017-11-16
Zaprojektowanie oraz budowa przyłącza światłowodowego pomiędzy serwerownią w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 a serwerownią w budynku Straży Miejskiej przy ul.Jaracza 5 wraz z siecią strukturalną w budynku ul.Jaracza 5
Przetargi
2017-11-16
Ogłoszenia
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
2017-11-16
1204-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-11-16
1223-17
Zarządzenia Prezydenta
2017-11-15

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek