Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

1. Zgodnie z art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130.) do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązane są następujące osoby:

a. Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni;

b. Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta;

c. kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych;

d. członkowie organów zarządzających osób prawnych;

e. osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

2. Zgodnie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130. ) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publiczne Urzędu Miejskiego w Słupsku.

3. Wszystkie oświadczenia przechowywane są w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3:

a. Radnych w Wydziale Obsługi Rady Miejskiej, pokój 116;

b. Zastępców Prezydenta Miasta Słupska, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających, pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Miasta w Wydziale Organizacji Urzędu , pokój 106;

c. Dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania w Wydziale Edukacji, pokój 203.

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego:

Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
20 sierpnia 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek