Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

data wystawienia: 27.11.2017 16:01
status: zamknięte

GKiOŚ-RKŚ-II.6341.28.2017


I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


Na podstawie:

- art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu na wniosek Pana Łukasza Pruszaka (Biuro Projektów Sanitarnych mgr inż. Łukasz Pruszak, ul. Okrężna 13a, 83-200 Starogard Gdański) – pełnomocnika „OKTAN Brzeski, Grzenkowicz S.j.” z siedzibą w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni samochodowej w Słupsku przy ul. Portowej 10 (działka nr 27 obręb 1 Miasta Słupska) do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk”.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu – http://bip.um.slupsk.pl.


Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
27 listopada 2017
Informację opublikował:
Paulina Szczygłowska
Data publikacji:
27 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek