Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uproszczony plan urządzenia lasów

data wystawienia: 1.12.2017 9:05
status: zamknięte

GKiOŚ-RKŚ-VII.6130.204.2017


I N F O R M A C J A

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów


Na podstawie:

- art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu


w dniach od 1 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r., projektu uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego Miasta Słupska na okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2027 roku

Z planami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta w Słupsku Plac Zwycięstwa 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 219 (II piętro).
W terminie od 1 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018 roku, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na piśmie do Prezydenta Miasta Słupska z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz oznaczenia numeru działki, której uwaga dotyczy.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu następuje w drodze zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu – http://bip.um.slupsk.pl.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
1 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek