Anna Sadlak - Dyrektor Wydziału - Oświadczenia majątkowe

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Anna Sadlak
Wydział Edukacji › Dyrektor Wydziału

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
202
telefon
(59) 848 83 22, (59) 848 83 22
fax
(59) 848 83 22, (59) 848 83 22
e-mail

Zadania

Kieruje pracą Wydziału, a w szczególności:

 1. sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad prawidłowością wykonywanych zadań przez pracowników,
 2. określa formę i metody pracy oraz strukturę organizacyjną Wydziału,
 3. dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy pracownikami,
 4. przyjmuje i załatwia interesantów (skargi i zażalenia),
 5. ustala plany urlopów wypoczynkowych pracowników Wydziału, udziela urlopów i zabezpiecza zastępstwo na czas urlopu,
 6. reprezentuje Wydział na sesjach Rady Miejskiej, naradach koordynacyjnych, imprezach, i.t.p.,
 7. realizuje zasady polityki kadrowej,
 8. uczestniczy w pracach związanych z zadaniami obronnymi obrony cywilnej,
 9. prowadzi zbiorczą informację z zakresu organizacji szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 10. sprawuje ogólny nadzór nad procedurą dotyczącą wpisu bądź odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wykreślenia z ewidencji wpisu w/w szkół i placówek,
 11. zapoznaje nowozatrudnionych pracowników Wydziału z regulaminem organizacyjnym Urzędu, jednolitym rzeczowym wykazem akt, przepisami prawa materialnego i formalnego obowiązującymi na stanowisku pracy, regulaminem pracy Urzędu,
 12. wykonuje inne prace związane z działalnością zlecone przez Prezydenta Miasta.

Oświadczenia majątkowe

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Staniuk
Data wytworzenia:
13 stycznia 2014
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
28 października 2015
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2011
Informację wytworzył:
Anna Sadlak
Data wytworzenia:
24 maja 2012
Informację opublikował:
Jarosław Siedlikowski
Data publikacji:
24 maja 2012
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2012
Informację wytworzył:
Anna Sadlak
Data wytworzenia:
15 kwietnia 2013
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
21 maja 2013
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2013
Informację wytworzył:
Anna Sadlak
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2014
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
13 maja 2014
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2014
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Anna Sadlak
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2015
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
6 maja 2015
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2015
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Anna Sadlak
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
12 maja 2016
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2016
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Anna Sadlak
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
5 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek