Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy Placu Broniewskiego 2 stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 10.04.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy Placu Broniewskiego 2 stanowiącej własność

Miasta Słupsk

Lokal mieszkalny Nr 7-7a o pow. użytkowej 137,67m2 położony w budynku przy Pl. Broniewskiego 2 wraz z udziałem 975/10000 w prawie własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 394/5 o łącznej pow.336m2 w obrębie nr 16 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 21982.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 180.000,00

wadium : 18.000,00

postąpienie: nie mniej niż 1.800,00zł

Nieruchomość położona jest na terenie gdzie obowiązuje MPZP „Mickiewicza” - na terenach o funkcji: adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi (handlu, gastronomii. administracji, turystyki, kultury oraz inne nie uciążliwe 6.1.MWU.) Budynek znajduje się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, dla którego ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z treścią uchwały XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.03.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji.

I nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości przy Pl. Broniewskiego 2/7-7aodbył się w dniu 20.09.2016 roku. II nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości przy Pl. Broniewskiego 2/7-7aodbył się w dniu 21.12.2016 roku.

Przetarg odbędzie się 10.04.2017 roku o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 05.04 2017 roku na konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr. rachunku 08114011530000217542001011

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 223 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie 598488330. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 31 marca 2017 r o godzinie 13:30.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
14 marca 2017
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 marca 2017
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
8 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek