Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy Al.Sienkiewicza 5,stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 18.12.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

WYBIERAM SŁUPSK

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

przy Al. Sienkiewicza 5, stanowiącej własność Miasta Słupsk


LOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny położony na I piętrze w budynku przy Al. Sienkiewicza 5, o pow. 142,50 m2 wraz z udziałem 1799/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 572/4 o pow. 300 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00032876/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 458 015,00 zł, w tym:

cena lokalu – 442 906,00 zł,

cena udziału 1799/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu – 15 109,00 zł.

Wadium – 46 000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 4 590,00 zł.

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25 % wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3 % wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 r. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 14.10.2101 r.

Nieruchomość położona przy ulicy Al. Sienkiewicza 5 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje MPZP „Mickiewicza”- tereny o funkcji adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi (10.4 MWU.)

Przetarg odbędzie się 18.12.2017 r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12.12.17 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 07.12.2017 r. o godz.14³0. Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 października 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
inwentaryzacja budynku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 października 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 października 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
16 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek