Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II pretarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ( lokalu niemieszkalnego), stanowiacej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 2.03.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy Al.Sienkiewicza 21,stanowiącej własność Miasta SłupskLOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny położony na I piętrze budynku przy Al.Sienkiewicza 21, o pow. 141,74 m2 wraz z udziałem 1230/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 589/7 i 589/6 o pow. 720 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00054650/3, KW SL1S/00054649/3.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 250 000,00 zł

Wadium – 25 000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 2500,00 zł.


Nieruchomość położona przy Al. Sienkiewicza 21 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Śródmieście”, na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa (34.MW/U) Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się powyżej parterów wyłącznie usługi biurowe, domy dziecka,budynki zamieszkania zbiorowego. Budynek (działka nr 589/7) wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-1280, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr KL.II.5340/13/89 z dnia 08.06.1989 roku. Prowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wejście do lokalu znajduje się od strony ulicy Murarskiej.

Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków cena nieruchomości (działka nr 589/7 ) zostanie obniżona o 50%.

Działka nr 589/6 obciążona jest nieodpłatną służebnością gruntową. Cena działki nr 589/6 wynosi 7.187,00zł.

Przetarg odbędzie się 02.03.2018 r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 26.02.18 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 19.02.2018 r. o godz.14³0. Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
inwentaryzacja budynku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek