Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej

rozpoczęcie przetargu: 15.06.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz KOSZALIŃSKA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Koszalińskiej

oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 22/50 o powierzchni 3663 m2

cena wywoławcza 600.000,- zł, wadium 60.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 6.000,- zł,

  • działka nr 22/51 o powierzchni 2600 m2

cena wywoławcza 424.000,- zł, wadium 43.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 4.240,- zł,

  • działka nr 22/52 o powierzchni 2189 m2

cena wywoławcza 344.000,- zł, wadium 35.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 3.440,- zł,

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00038907/2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Koszalińska” działka nr 22/50, nr22/51, nr 22/52 znajduje się na terenie o funkcji: nowo projektowane tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej (10.7.UN). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (10.7.UN ) w/w planu zagospodarowania.

Na działkach nr 22/50, nr 22/51, nr 22/52 znajdują się drzewa i krzewy.

Przez teren działki nr 22/50 przechodzą sieci infrastruktury technicznej: linia gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej.

Na działce nr 22/52 znajdują się lampy oświetleniowe.


Przedmiotowe działki położone są na terenie nieuzbrojonym.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2018r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11.06.2018r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
12 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Renata Myślińska-Tęsna - Główny Specjalista WZNiB
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
12 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek