Interpelacje radnych Rady Miasta - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje radnych Rady Miasta

172 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Anna Rożek
dot. zapowiedzi kupowania przez Miasto mieszkań na wolnym rynku dla potrzeb wyburzanych budynków przy ul. Długiej
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Rożek
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
22 listopada 2017

171 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Anna Rożek
dot. zadań infrastrukturalnych, które wygrały w budżecie obywatelskim i partycypacyjnym
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Rożek
Data wytworzenia:
13 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
13 listopada 2017

170 - zapytanie międzysesyjne

Interpelujący radny: Beata Chrzanowska
dot. możliwości jednoczesnej realizacji zadań objętych Słupskim Budżetem Partycypacyjnym: edycja 2018 (budowa okólnej bieżni o nawierzchni tartanowej o dł. 200 m - cztery tory) i 2017 (budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSP nr 1)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
13 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
13 listopada 2017

169 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. ulicy Legionów Polskich
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
12 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
13 listopada 2017

168 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. bałaganu w rejonie budowy osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Stanisława Szpilewskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
10 listopada 2017

167 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Anna Mrowińska
dot. nierównego traktowania lokalnych przedsiębiorców na przykładzie corocznego przeprowadzania konkursu ofert na organizację imprezy sylwestrowej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radna Anna Mrowińska
Data wytworzenia:
3 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
6 listopada 2017

166 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Tadeusz Bobrowski
dot. realizacji inwestycji Park Wodny
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
31 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 października 2017

165 - interpelacja międzysesyjna

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. oświetlenia Parku Witkacego
Termin odpowiedzi prolongowany do 13.11.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Radny Bogusław Dobkowski
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
7 listopada 2017

164 - XLIV sesja Rady Miejskiej, 25 października 2017 r.

Interpelujący radny: Mieczysław Jaroszewicz
Radny zwrócił uwagę, że w sobotę miały miejsce trzy ważne wydarzenia w Słupsku: koncerty w Rondzie, w MCK-u, w teatrze. Uwagi mieszkańców były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem innej.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 października 2017

dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego Bogusława Dobkowskiego - sprawa nr ORM.0003.149.2017

Interpelujący radny: Mieczysław Jaroszewicz

Radny poinformował, że ceramiczny relief na elewacji Młodzieżowego Centrum Kultury jest autorstwa wybitnej artystki, Ireny Zahorskiej, nestorki artystów słupskich, pomorskich, polskich – nazwisko jest znaczące. Dodał, że ten mural został wpisany do rejestru zabytków przez konserwatora zabytków. Zaapelował do Prezydenta Miasta, by nie zakrywać go nową elewacją, bo jest to dzieło sztuki.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 października 2017

163 - XLIV sesja Rady Miejskiej, 25 października 2017 r.

Interpelujący radny: Andrzej Obecny
Radny zwrócił uwagę, że część kostek brukowych na wyłożonych nimi ulicach w śródmieściu wystaje ponad poziom drogi. Zaproponował opracowanie jakiegoś systemu monitorowania stanu tych nawierzchni, aby w miarę szybko reagować i naprawiać uszkodzenia mniejszym nakładem sił i środków. Radny zwrócił się o przyjrzenie się temu problemowi.
(Odpowiedzi podczas sesji udzielał Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki - odnośnik do nagrania obrad)

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 października 2017

dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego Bogusława Dobkowskiego - sprawa nr ORM.0003.149.2017

Interpelujący radny: Andrzej Obecny
Radny zapytał o deklarację Prezydenta Miasta w kwestii ochrony mozaiki ceramicznej na elewacji MCK-u.
(Odpowiedzi podczas sesji udzielał Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki - odnośnik do nagrania obrad)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 października 2017

162 - XLIV sesja Rady Miejskiej, 25 października 2017 r.

Interpelujący radny: Andrzej Obecny
Radny poinformował, że przy ulicy Hubalczyków mieszkańcy przemieszczają się po terenie zielonym między kilkoma punktami handlowymi: Biedronką, Netto i pasażem handlowym Czerwona Torebka. Zapytał, czy nie można by wydeptanych już ścieżek wyłożyć płytami chodnikowymi odzyskanymi podczas remontu ulicy Piekiełko, tak by mieszkańcy nie brnęli w błocie podczas deszczowej pogody.
(odpowiedzi podczas sesji udzielał Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki - odnośnik do nagrania obrad)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 października 2017

161 - XLIV sesja Rady Miejskiej, 25 października 2017 r.

Interpelujący radny: Kazimierz Czyż

Radny zapytał, czy planowane jest utwardzenie nawierzchni ulicy Jana Kiepury, którą w deszczowe dni trudno przejść.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
26 października 2017

160 - XLIV sesja Rady Miejskiej, 25 października 2017 r.

Interpelujący radny: Wojciech Lewenstam

Radny zgłosił interpelację w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszego, w mieście – pismo radnego w załączeniu.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
26 października 2017

159 - XLIV sesja Rady Miejskiej, 25 października 2017 r.

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk
Radny poinformował, że to, o co chce poprosić jest do realizacji, bez żadnej odpowiedzi. Zwrócił uwagę, że po raz kolejny się zdarza, że w dniu obrad Rady Miejskiej radni być może powinni być w innym miejscu, np. na Kongresie Współpracy Lokalnej, ponieważ w dniu, w którym odbywa się sesja Rady Miejskiej organizatorzy, w tym Urząd Miasta, zaplanowali kongres. Dodał, że dzieje się tak dosyć często – często eventy, w których bierze udział Miasto, są albo w tygodniu posiedzeń Komisji Rady, albo w tygodniu sesji Rady, kiedy „nie emerytom” trudno się „wyrwać” z pracy dwa dni pod rząd.
Radny po raz kolejny zwrócił się do władzy wykonawczej, by tego typu przedsięwzięcia planowane były w innych tygodniach albo przynajmniej, żeby ich terminy nie kolidowały z pracami Rady.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
26 października 2017

158 - XLIV sesja Rady Miejskiej, 25 października 2017 r.

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk

Radny zgłosił interpelację dot. planowanego skweru przy ulicy Piekiełko. Radny wnosi o informację, w którym ma być miejscu, jak ma wyglądać, kto podjął decyzję w tym zakresie oraz ile będzie kosztował.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
26 października 2017

157 - XLIV sesja Rady Miejskiej, 25 października 2017 r.

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk

Radny zgłosił interpelację dot. uszkodzeń nawierzchni ulicy Wileńskiej na odcinku od ulicy Wolności do Placu Broniewskiego, które powstały po wykonywaniu prac związanych z podłączeniem budynków do sieci centralnego ogrzewania. Po zakończeniu inwestycji odtworzono dywanik asfaltowy w sposób nieodpowiedni (nieestetyczne łaty, nierówny asfalt). Radny prosi o informację, jaka to była inwestycja, do jakich budynków oraz co dalej ze zniszczoną nawierzchnią ulicy, bo jej stan jest nie do zaakceptowania.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
26 października 2017

156 - XLIV sesja Rady Miejskiej, 25 października 2017 r.

Interpelujący radny: Paweł Szewczyk

Radny zgłosił interpelację dot. budżetu obywatelskiego. Zapytał, dlaczego zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do koszykówki i piłki nożnej przy ul. Królowej Jadwigi 5-9 zostało odrzucone przez Wiceprezydenta Marka Biernackiego i nie brało udziału w tegorocznym budżecie obywatelskim. Radny, jako współwnioskodawca, który składał dodatkowe wyjaśnienia dot. zgłoszonego zadania, prosi o konkretne uzasadnienie, w punktach, jakie były podstawy odrzucenia wniosku, który spełniał wszystkie wymogi formalne.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
26 października 2017

155 - XLIV sesja Rady Miejskiej, 25 października 2017 r.

Interpelujący radny: Bogusław Dobkowski
dot. zapytania w sprawie aktualnie prowadzonego remontu ratusza
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor WORM
Data wytworzenia:
26 października 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
26 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek