Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 49-21

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49-21
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 lutego 2018

druk Nr 49/20

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Grottgera” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
druk Nr 49/20
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
21 lutego 2018

Druk Nr 49-19

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Ryczkowska
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49-19
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Ryczkowska
Data publikacji:
20 lutego 2018

Druk Nr 49-18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Ryczkowska
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49-18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Ryczkowska
Data publikacji:
20 lutego 2018

Druk Nr 49/17

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
20 lutego 2018

druk Nr 49/16

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Piotr Kowalski
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
druk Nr 49/16
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Piotr Kowalski
Data publikacji:
20 lutego 2018

Druk Nr 49/15

w sprawie przyznania w 2018 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49/15
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
20 lutego 2018

Druk Nr 49/14

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49/14
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
20 lutego 2018

Druk Nr 49/13

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
19 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49/13
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
19 lutego 2018

Druk 49/12

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Komorowska
Data publikacji:
16 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk 49/12
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Komorowska
Data publikacji:
16 lutego 2018

Druk Nr 49/11

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Komorowska
Data publikacji:
16 lutego 2018
Nazwa pliku:
druk 49/11
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Komorowska
Data publikacji:
16 lutego 2018

Druk Nr 49/10

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Słupska w 2018 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
16 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49/10
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Schiefelbein Anna
Data publikacji:
16 lutego 2018

Druk Nr 49/9

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anita Śliwczyńska
Data publikacji:
16 lutego 2018
Nazwa pliku:
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anita Śliwczyńska
Data publikacji:
16 lutego 2018

Druk 49/8

w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk 49/8
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
15 lutego 2018

Druk Nr 49/7

w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49/7
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
15 lutego 2018

druk Nr 49/6

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lelewela C” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
druk Nr 49/6
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
14 lutego 2018

druk nr 49/5

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2018
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
13 lutego 2018
Nazwa pliku:
druk nr 49/5
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2018
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
13 lutego 2018

druk nr 49/4

w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego przy ulicy Edwarda Łady-Cybulskiego

w Słupsku


Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2018
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
13 lutego 2018
Nazwa pliku:
druk nr 49/4
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2018
Informację opublikował:
Ewa Czyż
Data publikacji:
13 lutego 2018

Druk Nr 49-3

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 lutego 2018
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
13 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49-3
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 lutego 2018
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
13 lutego 2018

Druk Nr 49-2

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
6 lutego 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 49-2
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
6 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek