Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

projekt apelu

do Prezydenta Miasta Słupska w sprawie przestrzegania zasad prawa wynikających z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/13
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

Druk Nr 51/12

w sprawie czasowego odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Klub Radnych Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/12
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Klub Radnych Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 kwietnia 2018

Druk Nr 51/11

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.Bolesława Krzywoustego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/11
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 kwietnia 2018

Druk Nr 51/10

w sprawie przystąpienia przez Miasto Słupsk do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/10
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
17 kwietnia 2018

Druk Nr 51/9

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych
przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/9
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
16 kwietnia 2018

Druk Nr 51/8

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/8
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 kwietnia 2018

Druk Nr 51/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/7
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 kwietnia 2018

Druk Nr 51/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/6
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 kwietnia 2018

Druk nr 51/5

w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 - 2025+
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
13 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk nr 51/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
13 kwietnia 2018

Druk Nr 51/4

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2018 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
13 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/4
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
13 kwietnia 2018

Druk Nr 51/3

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
12 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/3
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
12 kwietnia 2018

Druk Nr 51/2

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51/2
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
9 kwietnia 2018

Druk Nr 51/1

w sprawie ustalenia na terenie miasta Słupska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
10 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 51-1
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
9 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
10 kwietnia 2018

Druk Nr 50-21

w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
21 marca 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 50-21
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
21 marca 2018
Nazwa pliku:
załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
21 marca 2018
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
21 marca 2018

Druk Nr 50/20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 50-20
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 marca 2018

Druk Nr 50/19

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 50-19
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
21 marca 2018
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018

Druk Nr 50/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 50-18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
21 marca 2018
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018

Druk Nr 50/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 50-17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
21 marca 2018
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
28 marca 2018

Druk Nr 50/16

w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
21 marca 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 50/16
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
21 marca 2018

Druk Nr 50/15

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Kotela
Data publikacji:
21 marca 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 50/15
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Kotela
Data publikacji:
21 marca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek