Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 45-22

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-22
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-21

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-21
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45_20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-20
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-19

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-19
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-15
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45/14

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/14
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 listopada 2017

Druk Nr 45/13

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/13
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 listopada 2017

Druk Nr 45/12

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
20 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/12
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
20 listopada 2017

Druk Nr 45/11

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
20 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/11
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
20 listopada 2017
Nazwa pliku:
obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
20 listopada 2017

Druk Nr 45/10

W sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2017 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia, w tym sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
45-10
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba
Data publikacji:
17 listopada 2017

Druk Nr 45/9

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy J. Tuwima 34 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Dagmara Czarna
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy J. Tuwima 34 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Dagmara Czarna
Data publikacji:
17 listopada 2017

Druk 45/8

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału- Ewa Matys
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału- Ewa Matys
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
17 listopada 2017

45-7

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku zadania własnego Miasta Słupska w zakresie prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Kotela
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
45-7
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Kotela
Data publikacji:
17 listopada 2017

Druk Nr 45/6

w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska”
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
16 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/6
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
16 listopada 2017

Druk Nr 45/5

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - alei jarzębów szwedzkich będących pomnikiem przyrody.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
16 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/5
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
16 listopada 2017

Druk Nr 45-4

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
15 listopada 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
16 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk nr 45/4
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
15 listopada 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
20 listopada 2017

Druk Nr 45-3

w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 listopada 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
15 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/3
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 listopada 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
15 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek