Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

LI/703/18

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
LI/703/18
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

LI_699_18

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
LI_699_18
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

L/693/18

w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku.
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/693/18
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku.
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku.
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
29 marca 2018

L/692/18

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/692/18
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 marca 2018

L/691/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/691/18
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 marca 2018

L/690/18

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Beata Chrznowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
L/690/18
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Beata Chrznowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Beata Chrznowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018

L/689/18

w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/689/18
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 marca 2018

L/688/18

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska, Przedwodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Dagmara Czarna
Data publikacji:
30 marca 2018
Nazwa pliku:
L/688/18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przedwodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Dagmara Czarna
Data publikacji:
30 marca 2018
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska, Przedwodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Dagmara Czarna
Data publikacji:
30 marca 2018

L/687/18

w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020"
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/687/18
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 marca 2018

L/686/18

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Rada Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/686/18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Rada Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Rada
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
29 marca 2018

L/685/18

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
L/685/18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
3 kwietnia 2018

L/684/18

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku w rejonie ulicy Grunwaldzkiej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/684/18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
29 marca 2018

L/683/18

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/683/18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
29 marca 2018

L/682/18

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/682/18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
29 marca 2018

L/681/18

w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina” z siedzibą w Ustce

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/681/18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
29 marca 2018

L/680/18

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców bloku przy ul. Zygmunta Augusta w Słupsku przeciwko budowie bloku mieszkalnego przez Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na działce nr 550/2 położonej przy ul. Jana Sobieskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
L/680/18
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 marca 2018

L/679/18

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska na lata 2018 - 2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
L/679/18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018

L/678/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
L/678/18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
głosowanie
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018

L/677/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
L/677/18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
głosowanie
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018

L/676/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
L/676/18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
głosowanie
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
3 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek