Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
4517Szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych.Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej, ul. Klubowa 2, 16-002 Dobrzyniewo Duże6 670,00 zł29.09.201727.10.201769/2017
4516Wykonanie blaszek z grawerką Nauczyciel Roku 2017P.U.H Sport-Turystyka100,00 zł29.09.201729.09.2017
20.10.2017
E-III.15.2017
4515Opracowanie tekstowe, redakcyjne i graficzne informatora "Otwarty Słupsk" dotyczącego wsparcia usług dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem do druku, drukiem i oprawą oraz dostawą do zleceniodawcy, a także opracowanie wersji elektronicznej informatora sformatowanej w sposób umożliwiający odczytanie treści przez czytniki ekranu.Szarek Wydawnictwo Reklama6 195,00 zł28.09.201728.09.2017
15.12.2017
84/ZISS/2017
4514Przygotowanie i realizacja cateringu w ramach projektu "Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska"Restauracja Szafran Słupsk2 030,00 zł28.09.201728.09.2017
30.09.2017
ZF-RPF-IV.042.32.2017
4513Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o niewykonanie izolacji rur c.o., obniża się wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót zaniechanych - termomodernizacja V LO, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" ŻydowoZmniejszenie wynagrodzenia dla Wykonawcy o wartość robót zaniechanych28.09.2017czas nieokreślonyAneks nr 2
4512Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o niewykonanie izolacji rur c.o. - termomodernizacja I LO, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. Umowa nr 16/I/271-08.II/2017Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" Żydowoobniżenie wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych28.09.2017czas nieokreślonyAneks nr 3
4511Zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu do zarządzania pracami Rady Miejskiej w SłupskuMW CONCEPT Sp. z o.o., Luboń121 686,36 zł28.09.201728.09.2017
31.10.2018
RZP.70/2017
4510Wykonanie robót dodatkowych tj. wymiana odpowietrzników automatycznych na pionach c.o., zwiększenie wynagrodzenia oraz zmiana terminu zakończenia robót - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kulczyńskiego 1a, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. Umowa nr 15/I/271-07.I/2017Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" ŻydowoZwiększenie wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych26.09.2017czas nieokreślonyAneks nr 1
4509Wykonanie robót zamiennych, dodatkowych - termomodernizacja I LO przy ul. Szarych Szeregów 15, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. Umowa nr 16/I/271-08.II/2017Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "LEŚ" ŻydowoZwiększenie wartości umowy26.09.2017czas nieokreślonyAneks nr 2
4508wykonanie zadania polegającego na opracowaniu bazy źródeł niskiej emisji w obszarze ulic położonych w obrębie 6,12,13,14,18 Miasta SłupskaDACSYSTEM Sp. z o.o.20 000,00 zł25.09.201725.09.2017
1.12.2017
71/GKiOŚ/2017
4507Zakup zestawu CryptoCentrum z czytnikiem (2 szt.), zestawu CryptoCentrum bez czytnika (4 szt.) oraz kosztów wysyłkiASSECO DATA SYSTEM S.A.953,87 zł22.09.201722.09.2017
16.10.2017
SM-II.2600.4.2017
4506Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu, jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Słupska wskazanych Wykonawcy przez funkcjonariusza Policji, Straży Miejskiej lub pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku."CORONER"297,00 zł22.09.20171.10.2017
31.12.2017
83/ZiSS/2017
4505w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta SłupskaMiasto Słupsk627,33 za jedno dziecko21.09.20171.09.2017
31.08.2018
1/PM/2017/2018
4504Przelew wierzytelności z faktury nr 1/09/2017 na Getin Noble Bank SA. - termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3, zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków. Umowa nr 19/I/271-10.I/2017TEMIX Siemianiceprzelew wierzytelności na Getin Noble Bank SA21.09.2017czas nieokreślonyAneks nr 3
4503Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję bankową - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 2, zadanie pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku. Umowa nr 29/I/271-17/2017TEMIX SiemianiceZmiana formy zabezpieczenia20.09.2017czas nieokreślonyAneks nr 1
4502Zakup części samochodowych i naprawa pojazdu służbowego Straży Miejskiej - VW GS 50986Usługi Motoryzacyjne "U Saszy"347,32 zł20.09.201720.09.2017
12.10.2017
SM-II.2600.3.2017
4501Udział pracownika wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami w szkoleniu pn. ,,Podatek od środków transportowych".Pomorskie Centrum Szkoleniowe, ul. Rajska 6, Gdańsk349,00 zł19.09.201721.09.201772/2017
4500Naprawa przy użyciu podnośnika koszowego daszku nad windą, oczyszczenie pionu spustowego (rozebranie i złożenie pionu), montaż haka - Ratusz i uszczelnienie dachu - Mały Ratusz.Usługowy Zakład Budowlany-Dekarstwo Adam Krzymowski873,30 zł brutto19.09.201719.09.2017
20.09.2017
OU-RZU.IV.2600.7/2017
4499Naprawa zegara na wieży Ratusza - awariaREK Jerzy Jurkiewicz - Szczecin1107,00 zł brutto14.09.201714.09.2017
15.09.2017
OU-RZU.IV.2600.6/2017
4498Naprawa klimatyzacji w serwerowni Referatu Informatycznego w Ratuszu - awariaINWESTMAT EKO Rafał Piniański615,00 zł brutto14.09.201714.09.2017
4.10.2017
OU-RZU.IV.2600.5/2017

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek