Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
4842Aneks do Porozumienia Nr 1/PP/2017/2018 zawartego w dniu 15 stycznia 2018 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk185,47 zł. za jedno dziecko20.02.20181.01.2018
31.12.2018
Aneks Nr 1/PP/2018
4841Aneks do Porozumienia Nr 1/PN/2017/2018 zawartego w dniu 11 września 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk447,65 zł. za jedno dziecko20.02.20181.01.2018
31.12.2018
Aneks Nr 1/PN/2018
4840Aneks do Porozumienia Nr 1/PN/2017/2018 zawartego w dniu 11 września 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk447,65 zł. za jedno dziecko20.02.20181.01.2018
31.12.2018
Aneks Nr 1/PN/2018
4839Aneks do Porozumienia Nr 1/PP/2017/2018 zawartego w dniu 11 września 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk185,47 zł. za jedno dziecko20.02.20181.01.2018
31.12.2018
Aneks Nr 1/PP/2018
4838Przeprowadzenie warsztatów szycia toreb ekologicznych dla mieszkańców i mieszkanek SłupskaWhite Fox Krzysztof Nowakowski600,00 zł16.02.201816.02.2018
7.03.2018
GKiOŚ-RGOK-I.605.7.2018
4837Przyłączenie do sieci ciepłowniczej indywidualnego wysokoparametrowego węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Ogrodowej 20 A (Dom Sąsiedzki), zadanie pn.Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta SłupskaENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.4 781,44 zł15.02.201815.02.2018
30.11.2018
UP/12/2018
4836Przyłączenie do sieci ciepłowniczej indywidualnego wysokoparametrowego węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. E. Łady-Cybulskiego, zadanie pn. Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniemENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.4 188,32 zł15.02.201815.02.2018
10.10.2018
UP/14/2018
4835Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości administrowanych przez Urząd Miejski w Słupsku oraz dzierżawa pojemników i kontenera do gromadzenia tych nieczystości.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76-200 ul. Szczecińska 11262 036,82 zł14.02.201815.01.2018
30.06.2019
ZP.6/2018
4834Zakup 50 szt. kubków z logo "Super Słupsk" oraz 50 szt toreb do pakowania.Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska1 175,00 zł13.02.201813.02.2018
1.03.2018
USC-XII.2600.2.2018
4833Usługi konserwacji, przeglądu i naprawy oraz utrzymania w stałej sprawności technicznej central telefonicznych, aparatów telefonicznych wraz z instalacją telefoniczną wewnętrzną znajdującą się w budynkach i lokalach Urzędu Miejskiego w Słupsku.TELZAL Łączność i Sygnalizacja ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 81, 76 - 200 Słupsk57 564,00 zł13.02.201820.02.2018
19.02.2020
Umowa nr ZP.5/2018
4832Zakup publikacji "Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów" K. GruszeckiegoPRESSCOM Sp. z o.o.128,00 zł12.02.201812.02.2018
14.03.2018
GKiOŚ-RKŚ-VIII.6130.9.2018
4831dot wykonania sprawozdania za 2017 rok z realizacji uchwały 353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.03.2017 roku w sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla sfery pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.Ekostrateg Agnieszka Orłowska ul. Kolberga 12b/10 81-881 Sopot2 900,00 zł9.02.20189.02.2018
28.03.2018
1 GKIOŚ 2018
4830zakup żarówek i tub LedSEPIX4 895,00 zł9.02.20189.02.2018
23.02.2018
OU 2600.6.19.2018
4829Zakup piór wycieraczek do sam.służbPREMAR55,00 zł9.02.20189.02.2018
16.02.2018
OU 2600.6.18.2018
4828opinia w zakresie stosunków wodnych na potrzeby prowadzonego postępowania dotyczącego działek gruntowych Nr 2/199 2/196 w obrebie geodezyjnym Bydlino na terenie Gminy SłupskZakład Projektów i Dokumentacji Geologiczno-Górniczo- Środowiskowych geoDRILLING SYSTEM1 000,00 zł8.02.20188.02.2018
31.03.2018
GKiOŚ-RKŚ-I.6331.1.2017
4827Zakup butów gumowychSIM BHP Słupsk33,00 zł8.02.20188.02.2018
22.02.2018
OU.2600.6.17.2018
4826Wykonanie łącznika teleinformatycznego z pomieszczenia centrali telefonicznej do pokoju 011 w Ratuszu Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3TELZAL Łączność i Sygnalizacja ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 81, 76 - 200 Słupsk369,00 zł6.02.20186.02.2018
28.02.2018
OU-RZU.IV.2600.6.20.2018
4825Zakup farb i materiałów malarskichFIMAL4 400,00 zł6.02.20186.02.2018
12.02.2018
OU 2600.6.16.2018
4824Zakup telefonu stacjonarnegoINTER BIURO140,00 zł6.02.20186.02.2018
23.02.2018
OU 2600.6.12.2018
4823Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w SłupskuOrange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa22 104,96 zł6.02.20181.02.2018
30.01.2019
OU.6/2018

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek