Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
4632Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników, odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych, użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zmówień na tablice rejestracyjne, przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania.Alko Zakład Produkcyjno - UsługowyZmiana wartości umowy w poszczególnych latach 2017 r. - 96.000,00 zł, 2018 r. - 108.999,43 zł22.11.201722.11.2017
31.12.2018
Aneks Nr 1 do Umowy RZP.70/21016 z dnia 15.12.2017 r
4631Zaprojektowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie Systemu Zewnętrznego Oświetlenia Ratusza w Słupsku - etap I. Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. "Renowacja Ratusza Miejskiego w Słupsku przy placu Zwycięstwa 3".PIK Studio Kasprzyk i Pałkus s.c., 00-806 Warszawa.295 200,00 zł22.11.201722.11.2017
22.12.2017
RZP.76.2017
4630Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owocowa B" w SłupskuAnna Ruszczyńska1 200,00 zł20.11.201720.11.2017
28.11.2017
12/PP/2017
4629Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Południe D"Anna Ruszczyńska700,00 zł20.11.201720.11.2017
28.11.2017
11/PP/2017
4628Wykonanie badań popiołu pobranego z pieca do spalania paliw stałych celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów.Centrum Badań Środowiska “SORBCHEM” Sp. z o.o10 000,00 zł20.11.20171.01.2018
31.12.2018
3/SM/2017
4627Przedmiot umowy dotyczy organizacji spotkania profilaktycznego dla młodzieży pn. Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych".Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku600,00 zł20.11.201713.12.201763/PA/2017
4626Opracowanie prognozy skutków finansowych dla mpzp " Centrum Południe D""Inwestdom" Stefan Tomczak1 968,00 zł20.11.201720.11.2017
28.11.2017
9/PP/2017
4625Opracowanie prognozy skutków finansowych dla mpzp "Owocowa B" w Slupsku"Inwestdom" Stefan Tomczak2 460,00 zł20.11.201720.11.2017
28.11.2017
10/PP/2017
4624Program konserwatorski wraz z kosztorysem inwestorskim na renowację drzwi wewnętrznych drewnianych w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1Pracownia Projektowa w Słupsku ul. Zamiejska 26 150,00 zł17.11.201717.11.2017
1.12.2017
RZP.83/2017
4623Program konserwatorski wraz z kosztorysem inwestorskim na renowację tynków wewnętrznych głównej klatki schodowej w Ratuszu Miejskim w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3.Development Design Sp. z o.o. w Słupsku ul. Kopernika 25/26 765,00 zł17.11.201717.11.2017
1.12.2017
RZP.82/2017
4622Bilety kolejowe na trasie Berlin - Nantes - BerlinBiuro Podróży "Eskapada", ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 słupsk1 782,00 zł17.11.201717.11.2017
4.12.2017
ZF-II.042.23.2017
4621Opracowanie projektu nr 9 do zadania pn. "Renowacja budynków Ratusza w Słupsku przy Placu Zwycięstwa nr 1 i 3" - część 1 - Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3.Development Design Sp. z o.o. w Słupsku ul. Kopernika 25/27 995,00 zł16.11.201716.11.2017
1.12.2017
Umowa nr RZP.111/2017
4620Przedmiot umowy dotyczy realizacji 2 spotkań z elementami profilaktyki uzależnień pn. "Człowiek w drodze. Własne świadectwo."Firma Mariusz Kurc, Szczecin1 600,00 zł15.11.201715.11.201762/PA/2017
4619zakup ubioru służbowego dla pracownika USC"Handel Artykułami Przemysłowymi" Krystyna Juruć, ul. Banacha 6, 76-200 Słupsk120,00 zł14.11.201714.11.2017
11.12.2017
USC-VII.2600.9.2017
4618Przedmiotem umowy jest wsparcie Stacji Joannitów--Oddział Socjalny - Słupsk pieniędzmi albo darami rzeczowymi.Pomorskie Towarzystwo Zakonu Johannitów w Berlinie32 000,00 zł14.11.20171.01.2018
31.12.2020
brak
4617wykonanie usługi odłowienia dzików bytujących na terenach położonych w obrębie granic administracyjnych miasta Słupska przy wykorzystaniu odłowni i przetransportowanie ich na teren Koła Łowieckiego WILKBADGER Ireneusz Litwin20 000,00 zł13.11.20171.12.2017
31.12.2017
84/GKIOŚ/2017
4616taśma odgradzająca- sztuk 6SIMBHP, ul. Borchrdta 35, Słupsk36,00 zł13.11.201713.11.2017
6.12.2017
SM-III.2600.18.2017
4615Aneks do Porozumienia Nr 1/PP/2017/2018 zawartego w dniu 11 września 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk186,50 zł. za jedno dziecko10.11.20171.09.2017
31.12.2018
1/PP/2017
4614Aneks do Porozumienia Nr 1/PN/2017/2018 zawartego w dniu 11 września 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk448,50 zł. za jedno dziecko10.11.20171.09.2017
31.12.2018
1/PN/2017
4613Aneks do Porozumienia Nr 1/PM/2017/2018 zawartego w dniu 11 września 2017 r. w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska.Miasto Słupsk634,57 zł. za jedno dziecko10.11.20171.09.2017
31.12.2018
1/PM/2017

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek