Rejestr umów - Urząd Miejski - Rejestr umów

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów - Urząd Miejski

Lp.Przedmiot umowyWykonawca umowyWartość umowy *Treść umowyData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyNumer umowy
4782Udział pracownika Wydziału Edukacji w szkoleniu ,,Zmodernizowane systemy informacji oświatowej zmienione zasady, terminy i aktualne przepisy regulujące wprowadzanie i przekazywanie danych w 2018 roku"Centrum Szkoleń i Projektów MENTIS290,00 zł12.01.201824.01.20186/2018
4781zakup antyramy formatu A3Sklep "Papirus" s.c., ul. Tuwima *C, 76-200 Słupsk20,00 zł11.01.201811.01.2018
26.01.2018
USC-VII.2600.1.2018
4780Poczęstunek w związku ze spotkaniem Prezydenta Miasta Słupska z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowychZespół Placówek Oświatowych950,00 zł11.01.201811.01.2018
7.02.2018
E-III.1.2018
4779zakup soli przemysłowej ,zamków , plafonówFimal3 053,00 zł10.01.201810.01.2018
22.01.2018
Ou 2600.6.3.2018
4778Udział pracownika Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Słupsku w szkoleniu ,,Zezwolenia na sprzedaż alkoholu od 01.01.2018 r. - planowane zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości (nowe uchwały Rady Gminy).Europejskie Centrum Edukacji, ul. Gdyńska 25, Świdnica335,00 zł10.01.201811.01.20183/2018
4777Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu, jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Słupska, wskazanym Wykonawcy przez funkcjonariusza Policji, Straży Miejskiej lub pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku.Coroner Waldemar Golian297,00 zł brutto za jedną zrealizowaną usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu, wystawieniu karty zgonu i ustaleniu przyczyny zgonu.9.01.20181.01.2018
31.12.2018
02/ZiSS/2018
4776opinia/ekspertyza dotycząca ustalenia kierunku rekultywacji terenu nieruchomości gruntowej, położonej w granicach administracyjnych miasta Słupska. stanowiącej teren po wydobyciu piasków kwarcowych ze złoża, tj. części działki nr 52/37 obr.1 miasta SłupskaEko - Opis Łucja Krupska ul. Złota 15/32 10-698 Olsztyn4 650,00 zł5.01.20185.01.2018
28.02.2018
GKIOŚ-RKŚ-I.6124.2.2017.1.2018
4775Dokonywanie tłumaczeń w polskim języku migowym (PJM), umożliwiających obsługę w Urzędzie Miejskim w Słupsku osób niesłyszących i słabosłyszących.dane osobowe wyłączone4 350,00 zł2.01.20181.01.2018
31.12.2018
1/2018/COM
4774Publikacja ogłoszeń o zasięgu krajowym dla Urzędu Miejskiego w Słupsku na łamach gazety codziennej "Gazeta Wyborcza"Agora S.A. - Oddział Gdańsk, ul, Tkacka 7/8 80 - 83625 823,85 zł2.01.20181.01.2018
31.12.2018
RZP.95/2017
4773Świadczenie usługi całodobowej ochrony oraz dozór obiektów Urzędu Miejskiego w SłupskuEkotrade Sp. z o.o. ul. Melomanów 4 00-712 Warszawa225 000,00 zł31.12.201731.12.2017
30.06.2019
RZP/105/2017
4772opłata z tytułu składki członkowskiej za 2018Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej"57 500,00 zł29.12.20171.01.2018
31.12.2018
9/2018
4771Umowa o nieodpłatne zatrudnienie skazanych na podstawie art.123a par. 2 KkwAreszt Śledczy w SłupskuUmowa nieodpłanna29.12.20171.01.2018Umowa z dnia 29.12.2017 r.
4770Sukcesywna dostawa materiałów i konfekcji biurowej dla Miasta Słupska oraz jego jednostek organizacyjnych."RODAN" Słupsk269 738,78 zł29.12.20172.01.2018
31.12.2018
RZP.112/2017
4769Sukcesywna dostawa papieru dla Miasta Słupska oraz jego jednostek organizacyjnych."RODAN" Słupsk194 246,47 zł29.12.20172.01.2018
31.12.2018
RZP.100/2017
4768Wykonanie i dostawa druków dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.PPHU DRUK, Warszawa20 862,04 zł29.12.20172.01.2018
31.03.2019
RZP.101/2017
4767Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet.WMC Systemy Informatyczne Sp. zo.o.13 188,00 zł29.12.20171.01.2018
31.12.2018
OU.RI.5/2017
4766Publikacja ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na łamach gazety codziennej "Głos Pomorza" dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.Polska Press Spółka Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45 06 - 672 Warszawa68 094,03 zł29.12.20171.01.2018
31.12.2018
RZP.94/2017
4765Publikacja kondolencji i nekrologów na łamach gazety codziennej "Głos Pomorza" dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.Polska Press Spółka Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45 06 - 672 Warszawa4 042,21 zł29.12.20171.01.2018
31.12.2018
RZP.93/2017
4764Holowanie, przechowywanie i demontaż pojazdów uswanych z dróg"ADKONIS" olivier Adkonis19 000,00 zł29.12.20171.01.2018
28.02.2018
5/SM/2017
4763Kontynuacja współpracy rozpoczętej 31.12.2012 r. i utrzymanie realizacji projektu "Zdrowie - Mama i Ja".Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku830 000,00 zł28.12.20171.01.2018
28.02.2022
Porozumienie

*) „Wartość umowy” stanowi maksymalną wartość przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek