Ochrona środowiska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Plany gospodarki odpadami

Po zmianie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa i wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości opracowywane są plany gospodarki odpadami wyłącznie na poziomie krajowym oraz wojewódzkim.

Dla obszaru województwa pomorskiego, do którego przynależy Miasto Słupsk, aktualnie przyjęty został „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” (uchwała Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku), stanowiący akt prawa miejscowego.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
http://bip.pomorskie.eu/m,432,plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-pomorskiego-2022-pgowp-2022.html

Ponadto Prezydent Miasta Słupska corocznie przeprowadza ustawową analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście.
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 marca 2017
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2013 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
17 września 2015
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2014 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
17 września 2015
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2015 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Adam Sędzicki
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Sylwia Petlakowska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Słupsku - 2016 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Adam Sędzicki
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
5 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek