Ochrona środowiska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. UE L z 1996r. Nr 257, str. 26-40, z późn. zm.) zwaną Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń).

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519) pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Prezydent Miasta Słupska wydał pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji wytwarzania oraz dystrybucji energii cieplnej dla Kotłowni Rejonowej KR-1 przy ul. Koszalińskiej 3D oraz Kotłowni Rejonowej KR-2 przy ul. św. Klary z Asyżu 15, eksploatowanych przez ENGIE EC Sp. z o.o. (dawniej Cofely EC Sp. z o.o) z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 3D w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
25 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 marca 2017
Nazwa pliku:
KR-1 - decyzja Nr 1/2006 z dnia 14.04.2006r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
17 września 2015
Nazwa pliku:
KR-1- I zmiana - decyzja Nr 3/2008 z dnia 08.05.2008r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
17 września 2015
Nazwa pliku:
KR-1- II zmiana - decyzja Nr 1/2011 z dnia 25.08.2011r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
17 września 2015
Nazwa pliku:
KR-1- III zmiana - decyzja Nr 1/2014 z dnia 09.04.2014r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
17 września 2015
Nazwa pliku:
KR-1- IV zmiana - decyzja Nr 1/2014 z dnia 02.12.2014r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
17 września 2015
Nazwa pliku:
KR-1- V zmiana-decyzja Nr 1/2016 z dnia 07.07.2016r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska-Główny Specjalista ds.zieleni p.o. Kierownika Referatu
Data wytworzenia:
7 lipca 2016
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 września 2016
Nazwa pliku:
KR-1- VI zmiana-decyzja Nr 3/2016 z dnia 09.09.2016r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Maja Wawrowska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
9 września 2016
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 września 2016
Nazwa pliku:
KR-1-VII zmiana-decyzja Nr 5/2016 z dnia 04.10.2016r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta - Maja Wawrowska Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
4 października 2016
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
KR-1-VIII zmiana-decyzja Nr 1/2017 z dnia 03.08.2017r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Justyna Marglarczyk Z-ca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
3 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
KR1-tekst jednolity-decyzja Nr 3/2017 z dnia 21.09.2017r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
21 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
6 października 2017
Nazwa pliku:
KR-2 - decyzja Nr 2/2006 z dnia 30.06.2006r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
17 września 2015
Nazwa pliku:
KR-2- I zmiana- decyzja Nr 2/2011 z dnia 25.08.2011r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 września 2016
Nazwa pliku:
KR-2- II zmiana -decyzja Nr 1/2012 z dnia 26.09.2012r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 września 2016
Nazwa pliku:
KR-2- III zmiana -decyzja Nr 2/2014 z dnia 09.04.2014r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 września 2016
Nazwa pliku:
KR-2- IV zmiana -decyzja Nr 2/2014 z dnia 02.12.2014r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Barbara Majkowska
Data wytworzenia:
17 września 2015
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 września 2016
Nazwa pliku:
KR-2- V zmiana-decyzja Nr 2/2016 z dnia 07.07.2016r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska-Główny Specjalista ds.zieleni p.o. Kierownika Referatu
Data wytworzenia:
7 lipca 2016
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 września 2016
Nazwa pliku:
KR-2- VI zmiana-decyzja Nr 4/2016 z dnia 09.09.2016r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Maja Wawrowska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
9 września 2016
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
16 września 2016
Nazwa pliku:
KR-2-VII zmiana-decyzja Nr 2/2017 z dnia 03.08.2017r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Justyna Marglarczyk Z-ca Dyrektora Wydziału
Data wytworzenia:
3 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
14 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
KR2-tekst jednolity-decyzja Nr 4/2017 z dnia 21.09.2017r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
21 września 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
6 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek