Prawo - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

5. Uchwały Nr III/33/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 8 w Słupsku, przy ul. Wiatracznej.

6. Uchwały Nr XVIII/225/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zmiany uchwały III/33/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 8 w Słupsku, przy ul. Wiatracznej.

7. Uchwały Nr XIX/247/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zamieszkałych na terenie miasta Słupska.

8. Statutu Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku.

Regulaminy i procedury obowiązujące w przedszkolu, m.in.:

1. Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku.

2. Regulamin organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku.

3. ABC bezpiecznego przedszkola - portfolio bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku:

- Regulamin bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku,

- Procedura postępowania w przypadku wypadków wychowanków w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku,

- Regulamin wycieczek i spacerów w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku,

- Procedura organizowania wyjść i pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku,

- Regulamin korzystania z sali widowiskowo - gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku,

- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku,

- Procedura postępowania w sytuacji nieodebrania dziecka z Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku,

- Procedura postępowania w przypadku problemów z odbieraniem dziecka przez rodziców rozwiedzionych żyjących w separacji lub wolnym związku w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku,

- Procedura postępowania gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko jest odbierane przez rodzica (prawnego opiekuna) lub osobę upoważnioną będącą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku,

- Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku,

- Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o stosowanie przemocy w rodzinie wobec dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku,

- Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego stosowana jest przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku,

- Procedura postępowania podczas wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć i przeziębień na terenie Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku - plan higieny.


Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
Informację wytworzył:
Agnieszka Mikuś
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Mikus
Data publikacji:
16 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek