Informacje o Jednostce Organizacyjnej - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o Jednostce Organizacyjnej

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku swoją działalność rozpoczęło 1.09.1999 r. Jest to przedszkole, do którego przyjmowane są dzieci zdrowe i niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Przedszkole znajduje się w wolnostojącym budynku z nowocześnie wyposażonym placem zabaw. Przystosowane jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, między innymi z dysfunkcją narządów ruchu (budynek posiada podjazdy na zewnątrz i windę wewnątrz, sale zabaw są przestrzenne i jasne, łazienki umieszczone obok każdej z sal wyposażone są w prysznice, umywalki i sedesy z uchwytami umożliwiającymi przygotowanie wychowanków z dysfunkcją narządów ruchu i innych do codziennego życia).

W przedszkolu znajduje się sala widowiskowo – gimnastyczna oraz nowocześnie wyposażone gabinety specjalistyczne: logopedyczny, rehabilitacji ruchowej, psychologiczny, Sala Doświadczania Świata, gabinet do terapii metodą integracji sensorycznej, sala plastyczna.

W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz specjaliści o wysokich kwalifikacjach: oligofrenopedagodzy, rehabilitant ruchowy, logopeda, psycholog, muzykoterapeuta, terapeuci integracji sensorycznej. Wraz z wychowawcami grup organizują dla wychowanków pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Specjaliści współpracują z nauczycielami w trakcie opracowywania i realizacji zajęć programowych oraz indywidualnych. Kadra pedagogiczna dostrzega potrzeby rozwojowe wychowanków zarówno o obniżonej sprawności ruchowo - intelektualnej, jak i dzieci szczególnie uzdolnionych. W tym celu prowadzona jest terapia w gabinetach wyposażonych w profesjonalny sprzęt: logopedyczny, rehabilitacyjny, plastyczny, urządzenia do stymulacji zmysłowej.

W przedszkolu szczególną uwagę zwraca się na jadłospis, który uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, a także indywidualne diety wychowanków związane ze schorzeniami, typu: celiakia, alergia pokarmowa.

W przedszkolu na mocy Uchwały Nr XIX/247/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zamieszkałych na terenie miasta Słupska realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Liczba godzin, o której mowa jest powyżej, przyznawana jest przez organ prowadzący przedszkole – Miasto Słupsk. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, m. in:

- pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, np. oligofrenopedagog,

- psycholog,

- logopeda,

- inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny (fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, itp.).

Dyrektorem Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku jest Agnieszka Mikuś.

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
Informację wytworzył:
Agnieszka Mikuś
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Mikus
Data publikacji:
16 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek