Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola obiektu zabytkowego przy Placu Zwycięstwa 1 przez Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
10 marca 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
22 maja 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli - stan techniczny elewacji i wnętrza Małego Ratusza
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
10 marca 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
22 maja 2017
Nazwa pliku:
Decyzja z dnia 30.03.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
3 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
22 maja 2017
Nazwa pliku:
Polecenie wykonania z dnia 06.04.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
22 maja 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 maja 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
30 maja 2017

Kontrola obiektu zabytkowego Ratusza przez Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
22 maja 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli - stan techniczny elewacji Ratusza
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
22 maja 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli - stan techniczny wnętrza Ratusza
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
22 maja 2017
Nazwa pliku:
Decyzja z dnia 03 04.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
22 maja 2017
Nazwa pliku:
Polecenie wykonania z dnia 06.04.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
22 maja 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 maja 2017
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
30 maja 2017

Kontrola przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej przez Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
29 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
29 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedż na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy JANIAK
Data wytworzenia:
29 czerwca 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
29 czerwca 2017

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Michał Pytlak
Data publikacji:
26 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli 25.04.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Michał Pytlak
Data publikacji:
18 maja 2017

Kontrola przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
28 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
28 kwietnia 2017

Kontrola przeprowadzona w zakresie realizacji "Programu 500 plus" przez Komisję Rewizyjną RM w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

Kontrola przeprowadzona w zakresie udzielania odpowiedzi przez Prezydenta Miasta na interpelacje i wnioski radnych (terminowość, rzeczowość odpowiedzi) za okres od 1 października 2016 r. do 15 marca 2017 r. przez Komisję Rewizyjną RM w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Słupsku przez Wojewodę Pomorskiego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
Data wytworzenia:
28 lutego 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
29 czerwca 2017
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
Data wytworzenia:
31 marca 2017
Informację opublikował:
Anna Środa
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Środa
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

Kontrola przeprowadzona w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskiem w Słupsku w 2016 roku przez Komisję Rewizyjną RM w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
17 marca 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM
Data wytworzenia:
17 marca 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
17 marca 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Słupskim Szkolnym Związku Sportowym przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
15 marca 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
25 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
15 marca 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
15 marca 2017

Kontrola wydatkowania środków budżetowych w roku 2015 przez CKP, przeprowadzona przez pracowników ZAWiK UM

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2017
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
9 czerwca 2017
Nazwa pliku:
protokół
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2017
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
3 marca 2017
Nazwa pliku:
Zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2017
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
3 marca 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Wiesław Maruszak - Dyrektor CKP
Data wytworzenia:
23 marca 2017
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
9 czerwca 2017

Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, przeprowadzona przez pracowników ZAWiK

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
19 października 2016
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
9 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Protokół_kontroli_wykorzystania_i_rozliczenia_dotacji
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
EwaJuralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
19 października 2016
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
17 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
zastrzeżenia do protokołu
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Dyrekor PCK Kamil Żuk
Data wytworzenia:
9 grudnia 2016
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
3 marca 2017
Nazwa pliku:
dpowiedź na zastrzeżenia
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
3 stycznia 2017
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
3 marca 2017
Nazwa pliku:
Zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
31 stycznia 2017
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
3 marca 2017
Nazwa pliku:
wyłączenie danych osobowych
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
17 sierpnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Caritas pw. Św. Jacka przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Caritas pw. Św. Jacka
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 lutego 2017

Kontrola przeprowadzona w Hospicjum przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
16 grudnia 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Hospicjum
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
16 grudnia 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 lutego 2017

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupsku przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Karolina Słomska
Data publikacji:
27 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Karolina Słomska
Data publikacji:
1 lutego 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
27 lutego 2017
Informację opublikował:
Karolina Słomska
Data publikacji:
27 lutego 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia
Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Agnieszka Kozarska
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Jursza
Data publikacji:
15 marca 2018
Nazwa pliku:
Odpowiedź Archiwum Państwowego w Koszalinie
Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Agnieszka Kozarska
Data wytworzenia:
9 marca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Jursza
Data publikacji:
15 marca 2018

Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przeprowadzona przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
20 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
20 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
30 stycznia 2017

Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki w sprawie oceny legalności wykonywanych przez starostę zadań, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami

Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Piotr Kurdziel Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury
Data wytworzenia:
1 września 2016
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
12 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Projekt wystąpienia pokontrolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Piotr Kurdziel Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury
Data wytworzenia:
15 września 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Pismo Wojewody Pomorskiego w sprawie przekazania Projektu wystąpienia pokontrolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Piotr Kurdziel Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury
Data wytworzenia:
15 września 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź Prezydenta Miasta Słupska na pismo z 15.09.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastęcpa Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
28 września 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
22 grudnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Pismo Dyrektora Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wystąpienia pokontrolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Małgorzata Cymerys Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Data wytworzenia:
22 grudnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź Prezydenta Miasta Słupska na pismo z 22.12.2016 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
10 stycznia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017

Kontrola przeprowadzona w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w Słupskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. w 2014 i w 2015 r. przez Komisję Rewizyjną RM w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
13 stycznia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku
Data wytworzenia:
13 stycznia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

Kontrola przeprowadzona w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o.o. w Słupsku w 2014 i w 2015 roku przez Komisję Rewizyjną RM w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
13 stycznia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku
Data wytworzenia:
13 stycznia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku
Data wytworzenia:
13 stycznia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów przez Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
29 grudnia 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
29 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
29 grudnia 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
29 czerwca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek