Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona w Caritas pw. Św. Jacka przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Caritas pw. Św. Jacka
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 lutego 2017

Kontrola przeprowadzona w Hospicjum przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
16 grudnia 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Hospicjum
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
16 grudnia 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 lutego 2017

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupsku przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Karolina Słomska
Data publikacji:
27 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Karolina Słomska
Data publikacji:
1 lutego 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył:
Urząd Stanu Cywilnego
Data wytworzenia:
27 lutego 2017
Informację opublikował:
Karolina Słomska
Data publikacji:
27 lutego 2017

Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przeprowadzona przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
20 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
20 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
30 stycznia 2017

Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki w sprawie oceny legalności wykonywanych przez starostę zadań, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami

Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Piotr Kurdziel Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury
Data wytworzenia:
1 września 2016
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
12 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Projekt wystąpienia pokontrolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Piotr Kurdziel Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury
Data wytworzenia:
15 września 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Pismo Wojewody Pomorskiego w sprawie przekazania Projektu wystąpienia pokontrolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Piotr Kurdziel Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury
Data wytworzenia:
15 września 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź Prezydenta Miasta Słupska na pismo z 15.09.2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastęcpa Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
28 września 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
22 grudnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Pismo Dyrektora Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wystąpienia pokontrolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Małgorzata Cymerys Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Data wytworzenia:
22 grudnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź Prezydenta Miasta Słupska na pismo z 22.12.2016 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
10 stycznia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 stycznia 2017

Kontrola przeprowadzona w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w Słupskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z o.o. w 2014 i w 2015 r. przez Komisję Rewizyjną RM w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
13 stycznia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku
Data wytworzenia:
13 stycznia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

Kontrola przeprowadzona w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o.o. w Słupsku w 2014 i w 2015 roku przez Komisję Rewizyjną RM w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
13 stycznia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku
Data wytworzenia:
13 stycznia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
26 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM w Słupsku
Data wytworzenia:
13 stycznia 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów przez Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
29 grudnia 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
29 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
29 grudnia 2016
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
29 czerwca 2017

Wystąpienie pokontrolne z dnia 08.07.2011 r. - kontrola kompleksowa Miasta Słupska - prawidłowość i realizacja przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
17 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne z dnia 08.07.2011 r. - kontrola kompleksowa Miasta Słupska - prawidłowość i realizacja przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
17 stycznia 2017

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej obejmujaca lata 2011-2014 prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
23 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne - Kontrola obejmujaca lata 2011-2014 prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
17 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź na wystąpienie pokontrole Rio z dnia 21.06.2016 r.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewodzka Zastępczyni Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
23 stycznia 2017

Protokół z czynności przeprowadzonych w zakresie projektu "Wsparcie dla jednostek samorządów terytorialnych - konkurs dotacji"

Protokół z czynności przeprowadzonych w zakresie projektu "Wsparcie dla jednostek samorządów terytorialnych - konkurs dotacji"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
16 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
16 stycznia 2017

Protokół kontroli w PGM Sp. z o.o. - rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Protokół kontroli nr 1/2016 przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ul. J. Tuwima 4, 76-200 Słupsk.

Temat kontroli oraz okres objęty kontrolą: Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta administrowanych/zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Kontrola obejmowała rok 2015.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Data wytworzenia:
9 grudnia 2016
Informację opublikował:
Malwina Noetzel
Data publikacji:
9 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w PGM Sp. z o.o. - rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Data wytworzenia:
9 grudnia 2016
Informację opublikował:
Malwina Noetzel
Data publikacji:
9 grudnia 2016

Kontrola przeprowadzona w DPS "Leśna Oaza" przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
5 grudnia 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli DPS "Leśna Oaza"
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
5 grudnia 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
6 grudnia 2016

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Słupsku

Kontrola w sprawie przeprowadzenia analizy wskazanych lokali z listy oczekujących w zamian za remont w roku 2015 w oparciu o Uchwałę Nr XX/294/12 z 28 marca 2012 roku Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Data wytworzenia:
14 listopada 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 listopada 2016
Nazwa pliku:
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2016 przeprowadzonej w: Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ul. J. Tuwima 4, 76-200 Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Data wytworzenia:
14 listopada 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 listopada 2016

Kontrola w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej

Kontrola w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
Data wytworzenia:
16 listopada 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
30 listopada 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
Data wytworzenia:
16 listopada 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
30 listopada 2016

Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Kontrola dotycząca realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z2016 roku, poz. 391 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 roku, poz. 722 z późn. zm.)
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
8 listopada 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
21 listopada 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
8 listopada 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
21 listopada 2016

Kontrola w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul.Garncarska 6 w Słupsku

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul.Garncarska 6 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sylwia Stolarczyk, Adriana Sołtysiak
Data wytworzenia:
18 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul.Garncarska 6 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sylwia Stolarczyk, Adriana Sołtysiak
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
18 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola pozalekcyjnych zajęć sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” przy SP 3 Słupsk

Kontrola realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Stop nałogom i patologiom poprzez sport z UKS BYKI SŁUPSK”
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
8 listopada 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 listopada 2016
Nazwa pliku:
Kontrola pozalekcyjnych zajęć sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” przy SP 3 Słupsk
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
8 listopada 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 listopada 2016

Wystąpienie pokontrolne z Gimnazjum Nr 5 im. Sejmu Polskiegow w Słupsku

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
2 listopada 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
15 listopada 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne z Gimnazjum Nr 5 im. Sejmu Polskiegow w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
2 listopada 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
15 listopada 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek