Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola monitorująca realizację umowy przez Stowarzyszenie "Horyzont"

Kontrola monitorująca realizację umowy nr 19/ZiSS/2015 z 28 maja 2015 roku dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Klub aktywnych, kreatywnych matek i opiekunek” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 62, poz. 317 z późn. zm.).

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
3 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji umowy nr 19/ZiSS/2015 z 28 maja 2015 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
3 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola w Klubie dziecięcym "ZUZIA" z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsk

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym "ZUZIA" z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
28 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Klubie dziecięcym "ZUZIA" z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
28 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotyczyła realizacji zadań wykonywanych przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
Data wytworzenia:
15 lipca 2016
Informację opublikował:
Beata Jabczyńska
Data publikacji:
27 października 2016
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
Data wytworzenia:
15 lipca 2016
Informację opublikował:
Beata Jabczyńska
Data publikacji:
27 października 2016
Nazwa pliku:
odpowiedż na wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Beata Jabczyńska
Data publikacji:
27 października 2016

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

Protokół z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie organizacji i realizacji pracy socjalnej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka, Rafał Jeka
Data wytworzenia:
27 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
27 października 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli MOPR
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka, Rafał Jeka
Data wytworzenia:
27 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
27 października 2016

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału
Data wytworzenia:
6 października 2016
Informację opublikował:
Michał Pytlak
Data publikacji:
24 października 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli Schroniska dla Zwierząt w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału
Data wytworzenia:
6 października 2016
Informację opublikował:
Michał Pytlak
Data publikacji:
24 października 2016

Kontrola w Żłobku "Słoneczko" z siedzibą przy ul. H. Sucharskiego 77 w Słupsku

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" z siedzibą przy ul. H. Sucharskiego 77 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
20 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Żłobku "Słoneczko" z siedzibą przy ul. H. Sucharskiego 77 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
20 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola w Wydziale Współpracy z Biznesem, w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania PUP, przeprowadzona przez pracowników ZAWiK UM

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
9 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją porozumienia PUP
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
20 października 2016
Nazwa pliku:
Zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
20 października 2016

Kontrola Parkowe Przedszkole

Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Niepublicznym Nr 2 "Parkowe Przedszkole"
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Mariola Spierewka - Spica
Data wytworzenia:
5 października 2016
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
17 października 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Mariola Spierewka - Spica
Data wytworzenia:
5 października 2016
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
17 października 2016

Kontorla realizacji umowy nr 24/ZiSS/2015 z 09 czerwca 2015 roku przez Stowarzyszenia Rozwoju „Inspiracje”

Kontrola monitorująca realizację umowy nr 24/ZiSS/2015 z 09 czerwca 2015 roku dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Niepełnosprawni w Ratuszu – artystyczne wariacje” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 62, poz. 317 z późn. zm.).

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Macedońska, Magdalena Prusinowska
Data wytworzenia:
4 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji umowy nr 24/ZiSS/2015 z 09 czerwca 2015 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Macedońska, Magdalena Prusinowska
Data wytworzenia:
4 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola realizacji umowy nr 22/ZiSS/2015 z 28 maja 2015 roku przez Fundację dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”

Kontrola monitorująca realizację umowy nr 22/ZiSS/2015 z 28 maja 2015 roku dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Integracja zaczyna się w sercu Każdego Człowieka” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 62, poz. 317 z późn. zm.).

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Macedońska, Magdalena Prusinowska
Data wytworzenia:
30 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji umowy nr 22/ZiSS/2015 z 28 maja 2015 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Macedońska, Magdalena Prusinowska
Data wytworzenia:
30 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola realizacji umowy nr 25/ZiSS/2015 z 2 czerwca 2015 roku przez Parafię Ewangelicko-Augsburską

Kontrola realizacji umowy nr 25/ZiSS/2015 z 2 czerwca 2015 roku dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Niemożliwe uczynić możliwym — Aktywizacja osób z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 62, poz. 317 z późn. zm.).

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji umowy nr 25/ZiSS/2015 z 2 czerwca 2015 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE

Kontrola dotycząca projektu "Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do osób niepełnosprawnych - Etap I"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Izabela Mulson - Woźniak - inspektor kontroli skarbowej, Anna Nastaj - referendarz Urzędu Kotroli Skarbowej w Gdańsku
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
20 września 2016
Nazwa pliku:
Protokół z audytu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Izabela Mulson - Woźniak - inspektor kontroli skarbowej, Anna Nastaj - referendarz Urzędu Kotroli Skarbowej w Gdańsku
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
20 września 2016

Kontrola w Klubie dziecięcym oraz dziennych opiekunów z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym oraz dziennych opiekunów z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
14 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Klubie dziecięcym z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
14 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola działalności Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego Oddziału Terowego w Słupsku

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. "Mój Azyl".
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
6 września 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 października 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
6 września 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 października 2016

Informacja pokontrolna Nr 1/1.6.1/DIF/165/III

Informacja pokontrolna Nr 1/1.6.1/DIF/16 z kontroli realizacji projektu pn. "Inwestuj w Słupsku"
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 maja 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
9 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna Nr 1/1.6.1/DIF/16
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 maja 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
9 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
Pismo korygujące
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 maja 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
9 sierpnia 2016

Kontrola - "STOPKA"

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
4 lipca 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
13 lipca 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
4 lipca 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
13 lipca 2016

Kontrola programu profilaktycznego realizowanego przez Słubski Klub Sportowy CZARNI

Kontrola zadania publicznego pn. Słupski Klub Bokserski „Czarni” mówi NIE przemocy oraz uzależnieniom w rodzinie

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
11 lipca 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
18 lipca 2016
Nazwa pliku:
Kontrola programu profilaktycznego realizowanego przez Słubski Klub Sportowy CZARNI
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
11 lipca 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
18 lipca 2016

kontrola Zespół Szkół Budowlanych

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Budowlanych w Słupsku
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Henryk Barna
Data wytworzenia:
2 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
11 lipca 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Henryk Barna - inspektor
Data wytworzenia:
2 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
11 lipca 2016
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
11 lipca 2016

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Guzewska
Data publikacji:
10 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Guzewska
Data publikacji:
10 sierpnia 2016

Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Guzewska
Data publikacji:
10 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Guzewska
Data publikacji:
10 sierpnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek