Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Wystąpienie pokontrolne z dnia 08.07.2011 r. - kontrola kompleksowa Miasta Słupska - prawidłowość i realizacja przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
17 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne z dnia 08.07.2011 r. - kontrola kompleksowa Miasta Słupska - prawidłowość i realizacja przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
17 stycznia 2017

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej obejmujaca lata 2011-2014 prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
23 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne - Kontrola obejmujaca lata 2011-2014 prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Miejskiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
17 stycznia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
17 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Odpowiedź na wystąpienie pokontrole Rio z dnia 21.06.2016 r.
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewodzka Zastępczyni Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
23 stycznia 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
23 stycznia 2017

Protokół z czynności przeprowadzonych w zakresie projektu "Wsparcie dla jednostek samorządów terytorialnych - konkurs dotacji"

Protokół z czynności przeprowadzonych w zakresie projektu "Wsparcie dla jednostek samorządów terytorialnych - konkurs dotacji"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
16 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Protokół
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 września 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
16 stycznia 2017

Protokół kontroli w PGM Sp. z o.o. - rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Protokół kontroli nr 1/2016 przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ul. J. Tuwima 4, 76-200 Słupsk.

Temat kontroli oraz okres objęty kontrolą: Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta administrowanych/zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Kontrola obejmowała rok 2015.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Data wytworzenia:
9 grudnia 2016
Informację opublikował:
Malwina Noetzel
Data publikacji:
9 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w PGM Sp. z o.o. - rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Data wytworzenia:
9 grudnia 2016
Informację opublikował:
Malwina Noetzel
Data publikacji:
9 grudnia 2016

Kontrola przeprowadzona w DPS "Leśna Oaza" przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
5 grudnia 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli DPS "Leśna Oaza"
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
5 grudnia 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
6 grudnia 2016

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Słupsku

Kontrola w sprawie przeprowadzenia analizy wskazanych lokali z listy oczekujących w zamian za remont w roku 2015 w oparciu o Uchwałę Nr XX/294/12 z 28 marca 2012 roku Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Data wytworzenia:
14 listopada 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 listopada 2016
Nazwa pliku:
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2016 przeprowadzonej w: Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ul. J. Tuwima 4, 76-200 Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Data wytworzenia:
14 listopada 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
30 listopada 2016

Kontrola w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej

Kontrola w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
Data wytworzenia:
16 listopada 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
30 listopada 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
Data wytworzenia:
16 listopada 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
30 listopada 2016

Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Kontrola dotycząca realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z2016 roku, poz. 391 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 roku, poz. 722 z późn. zm.)
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
8 listopada 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
21 listopada 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
8 listopada 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
21 listopada 2016

Kontrola w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul.Garncarska 6 w Słupsku

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul.Garncarska 6 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sylwia Stolarczyk, Adriana Sołtysiak
Data wytworzenia:
18 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów przy ul.Garncarska 6 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sylwia Stolarczyk, Adriana Sołtysiak
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
18 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola pozalekcyjnych zajęć sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” przy SP 3 Słupsk

Kontrola realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Stop nałogom i patologiom poprzez sport z UKS BYKI SŁUPSK”
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
8 listopada 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 listopada 2016
Nazwa pliku:
Kontrola pozalekcyjnych zajęć sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” przy SP 3 Słupsk
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
8 listopada 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 listopada 2016

Wystąpienie pokontrolne z Gimnazjum Nr 5 im. Sejmu Polskiegow w Słupsku

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
2 listopada 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
15 listopada 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne z Gimnazjum Nr 5 im. Sejmu Polskiegow w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
2 listopada 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
15 listopada 2016

Kontrola monitorująca realizację umowy przez Stowarzyszenie "Horyzont"

Kontrola monitorująca realizację umowy nr 19/ZiSS/2015 z 28 maja 2015 roku dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Klub aktywnych, kreatywnych matek i opiekunek” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 62, poz. 317 z późn. zm.).

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
3 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji umowy nr 19/ZiSS/2015 z 28 maja 2015 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
3 listopada 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola w Klubie dziecięcym "ZUZIA" z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsk

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym "ZUZIA" z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
28 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Klubie dziecięcym "ZUZIA" z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
28 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotyczyła realizacji zadań wykonywanych przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
Data wytworzenia:
15 lipca 2016
Informację opublikował:
Beata Jabczyńska
Data publikacji:
27 października 2016
Nazwa pliku:
wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
Data wytworzenia:
15 lipca 2016
Informację opublikował:
Beata Jabczyńska
Data publikacji:
27 października 2016
Nazwa pliku:
odpowiedż na wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Beata Jabczyńska
Data publikacji:
27 października 2016

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

Protokół z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie organizacji i realizacji pracy socjalnej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka, Rafał Jeka
Data wytworzenia:
27 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
27 października 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli MOPR
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka, Rafał Jeka
Data wytworzenia:
27 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
27 października 2016

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału
Data wytworzenia:
6 października 2016
Informację opublikował:
Michał Pytlak
Data publikacji:
24 października 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli Schroniska dla Zwierząt w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału
Data wytworzenia:
6 października 2016
Informację opublikował:
Michał Pytlak
Data publikacji:
24 października 2016

Kontrola w Żłobku "Słoneczko" z siedzibą przy ul. H. Sucharskiego 77 w Słupsku

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" z siedzibą przy ul. H. Sucharskiego 77 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
20 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Żłobku "Słoneczko" z siedzibą przy ul. H. Sucharskiego 77 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
20 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola w Wydziale Współpracy z Biznesem, w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania PUP, przeprowadzona przez pracowników ZAWiK UM

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
9 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją porozumienia PUP
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
20 października 2016
Nazwa pliku:
Zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
20 października 2016

Kontrola Parkowe Przedszkole

Kontrola przeprowadzona w Przedszkolu Niepublicznym Nr 2 "Parkowe Przedszkole"
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Mariola Spierewka - Spica
Data wytworzenia:
5 października 2016
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
17 października 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Mariola Spierewka - Spica
Data wytworzenia:
5 października 2016
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
17 października 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek