Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontorla realizacji umowy nr 24/ZiSS/2015 z 09 czerwca 2015 roku przez Stowarzyszenia Rozwoju „Inspiracje”

Kontrola monitorująca realizację umowy nr 24/ZiSS/2015 z 09 czerwca 2015 roku dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Niepełnosprawni w Ratuszu – artystyczne wariacje” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 62, poz. 317 z późn. zm.).

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Macedońska, Magdalena Prusinowska
Data wytworzenia:
4 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji umowy nr 24/ZiSS/2015 z 09 czerwca 2015 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Macedońska, Magdalena Prusinowska
Data wytworzenia:
4 października 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola realizacji umowy nr 22/ZiSS/2015 z 28 maja 2015 roku przez Fundację dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”

Kontrola monitorująca realizację umowy nr 22/ZiSS/2015 z 28 maja 2015 roku dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Integracja zaczyna się w sercu Każdego Człowieka” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 62, poz. 317 z późn. zm.).

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Macedońska, Magdalena Prusinowska
Data wytworzenia:
30 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji umowy nr 22/ZiSS/2015 z 28 maja 2015 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Macedońska, Magdalena Prusinowska
Data wytworzenia:
30 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola realizacji umowy nr 25/ZiSS/2015 z 2 czerwca 2015 roku przez Parafię Ewangelicko-Augsburską

Kontrola realizacji umowy nr 25/ZiSS/2015 z 2 czerwca 2015 roku dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Niemożliwe uczynić możliwym — Aktywizacja osób z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 62, poz. 317 z późn. zm.).

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji umowy nr 25/ZiSS/2015 z 2 czerwca 2015 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
21 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE

Kontrola dotycząca projektu "Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do osób niepełnosprawnych - Etap I"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Izabela Mulson - Woźniak - inspektor kontroli skarbowej, Anna Nastaj - referendarz Urzędu Kotroli Skarbowej w Gdańsku
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
20 września 2016
Nazwa pliku:
Protokół z audytu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Izabela Mulson - Woźniak - inspektor kontroli skarbowej, Anna Nastaj - referendarz Urzędu Kotroli Skarbowej w Gdańsku
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
20 września 2016

Kontrola w Klubie dziecięcym oraz dziennych opiekunów z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym oraz dziennych opiekunów z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
14 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół kontroli w Klubie dziecięcym z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow - Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego
Data wytworzenia:
14 września 2016
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
22 grudnia 2016

Kontrola działalności Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego Oddziału Terowego w Słupsku

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. "Mój Azyl".
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
6 września 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 października 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
6 września 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 października 2016

Informacja pokontrolna Nr 1/1.6.1/DIF/165/III

Informacja pokontrolna Nr 1/1.6.1/DIF/16 z kontroli realizacji projektu pn. "Inwestuj w Słupsku"
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 maja 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
9 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna Nr 1/1.6.1/DIF/16
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
23 maja 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
9 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
Pismo korygujące
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
31 maja 2016
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
9 sierpnia 2016

Kontrola - "STOPKA"

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
4 lipca 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
13 lipca 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
4 lipca 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
13 lipca 2016

Kontrola programu profilaktycznego realizowanego przez Słubski Klub Sportowy CZARNI

Kontrola zadania publicznego pn. Słupski Klub Bokserski „Czarni” mówi NIE przemocy oraz uzależnieniom w rodzinie

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
11 lipca 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
18 lipca 2016
Nazwa pliku:
Kontrola programu profilaktycznego realizowanego przez Słubski Klub Sportowy CZARNI
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
11 lipca 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
18 lipca 2016

kontrola Zespół Szkół Budowlanych

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Budowlanych w Słupsku
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Henryk Barna
Data wytworzenia:
2 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
11 lipca 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Henryk Barna - inspektor
Data wytworzenia:
2 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
11 lipca 2016
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Kulikowska
Data publikacji:
11 lipca 2016

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Guzewska
Data publikacji:
10 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Guzewska
Data publikacji:
10 sierpnia 2016

Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Guzewska
Data publikacji:
10 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Maja Wawrowska Dyrektorka Wydziału
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Guzewska
Data publikacji:
10 sierpnia 2016

Kontrola przeprowadzona w CAPS ul. Mickiewicza 28/7 i 7A przez pracowników UM Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
20 czerwca 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
10 lutego 2017
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli CAPS ul. ul. Mickiewicza 28/7 i 7A
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
20 czerwca 2016
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
20 czerwca 2016

Wystąpienie pokontrolne z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
2 czerwca 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
17 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
2 czerwca 2016
Informację opublikował:
Daniel Pypczyński
Data publikacji:
17 czerwca 2016

Kontrola w sprawie realizacji obowiązku przygotowania przez powiat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kontrola w sprawie realizacji obowiązku przygotowania przez powiat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
11 maja 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
15 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
11 maja 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
15 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Realizacja zalecenia pokontronego (piersze zalecenie)
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 października 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
19 października 2016
Nazwa pliku:
Realizacja zalecenia pokontronego (drugie zalecenie)
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 listopada 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
16 listopada 2016
Nazwa pliku:
Porozumienie - I (realizacja II zalecenia)
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Danuta Pieńkos
Data wytworzenia:
27 października 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
16 listopada 2016
Nazwa pliku:
Porozumienie - II (realizacja II zalecenia)
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Danuta Pieńkos
Data wytworzenia:
27 października 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
16 listopada 2016

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym „Zuzia” z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym „Zuzia” z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Seweryńska
Data publikacji:
10 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym „Zuzia” z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Seweryńska
Data publikacji:
10 czerwca 2016

Kontrola w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Kontrola w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Seweryńska
Data publikacji:
10 czerwca 2016
Nazwa pliku:
Kontrola w zakresie kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2016
Informację opublikował:
Joanna Seweryńska
Data publikacji:
10 czerwca 2016

Kontrola - PTL TĘCZA

Kontrola kompleksowa wewnętrznych regulacji prawnych oraz gospodarki finansowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz sprawdzenie wykonanie planu za I półrocze 2015 r.

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 maja 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016

Kontrola - Wydział Budownictwa UM

Kontrola problemowa w zakresie terminowości wydawania decyzji w zakresie prawa budowlanego.
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
18 maja 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
18 maja 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Krystyna Danielecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 czerwca 2016
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
22 czerwca 2016

Kontrola - Schronisko dla Zwierząt Animals

Prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania: „Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska ustanowionego przez Radę Miejską w Słupsku na rok 2014 i 2015 poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt, edukację humanitarną oraz działania prewencyjne”.

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
11 grudnia 2015
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
11 grudnia 2015
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek