Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola DPS Leśna Oaza

Kontrola problemowa w zakresie postępowania z depozytami wartościowymi i pieniężnymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
2 listopada 2015
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
2 listopada 2015
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016
Nazwa pliku:
zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 grudnia 2015
Informację opublikował:
Grażyna Derdzińska
Data publikacji:
30 maja 2016

Kontrola przeprowadzona w CAPS ul. Tuwima 21 A/7 przez pracowników UM Słupsk

  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Data wytworzenia:
  24 maja 2016
  Informację opublikował:
  Beata Pawlicka
  Data publikacji:
  10 lutego 2017
  Nazwa pliku:
  Protokół
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Violetta Karwalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Data wytworzenia:
  24 maja 2016
  Informację opublikował:
  Beata Pawlicka
  Data publikacji:
  30 maja 2016

  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów - p. Monikę Salomońską i p. Beatę Gorzkowską - ul. Wiejska 8 oraz p. Agatę Kawecką i p. Joannę Leszczewską-Raszewską - ul. K

  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów - p. Monikę Salomońską i p. Beatę Gorzkowską - ul. Wiejska 8 oraz p. Agatę Kawecką i p. Joannę Leszczewską-Raszewską - ul. Klonowa 6 w Słupsku.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  23 maja 2016
  Informację opublikował:
  Joanna Seweryńska
  Data publikacji:
  23 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Kontrola
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  23 maja 2016
  Informację opublikował:
  Joanna Seweryńska
  Data publikacji:
  23 maja 2016

  Wystąpienie pokontrolne z Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Informację wytworzył:
  Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Data wytworzenia:
  5 maja 2016
  Informację opublikował:
  Daniel Pypczyński
  Data publikacji:
  17 czerwca 2016
  Nazwa pliku:
  Wystąpienie pokontrolne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
  Podmiot publikujący:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Informację wytworzył:
  Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Data wytworzenia:
  5 maja 2016
  Informację opublikował:
  Daniel Pypczyński
  Data publikacji:
  18 maja 2016

  Wystąpienie pokontrolne z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku

  Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  Podmiot publikujący:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Informację wytworzył:
  Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Data wytworzenia:
  13 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Daniel Pypczyński
  Data publikacji:
  17 czerwca 2016
  Nazwa pliku:
  Wystąpienie pokontrolne w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku
  Podmiot publikujący:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Informację wytworzył:
  Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Data wytworzenia:
  13 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Daniel Pypczyński
  Data publikacji:
  18 maja 2016

  Kontrola w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w województwie pomorskim.

  Kontrola w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w województwie pomorskim.
  Podmiot publikujący:
  Urząd Miejski w Słupsku
  Informację wytworzył:
  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
  Data wytworzenia:
  21 marca 2016
  Informację opublikował:
  Anna Środa
  Data publikacji:
  18 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Wystąpienie pokontrolne
  Podmiot publikujący:
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Informację wytworzył:
  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
  Data wytworzenia:
  21 marca 2016
  Informację opublikował:
  Anna Środa
  Data publikacji:
  18 maja 2016

  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.

  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Joanna Seweryńska
  Data wytworzenia:
  16 maja 2016
  Informację opublikował:
  Joanna Seweryńska
  Data publikacji:
  16 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Joanna Seweryńska
  Data wytworzenia:
  16 maja 2016
  Informację opublikował:
  Joanna Seweryńska
  Data publikacji:
  16 maja 2016

  Informacja pokontrolna Nr 56/P/1/15/III

  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  15 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  16 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Informacja pokontrolna Nr 56/P/1/15/III
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  15 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  16 maja 2016

  Informacja pokontrolna Nr 56/P/2/15/I

  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  28 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  16 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Informacja pokontrolna Nr 56/P/2/15/I
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  28 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  16 maja 2016

  Informacja pokontrolna Nr 108/P/2/15/I

  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  26 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  13 maja 2016
  Nazwa pliku:
  Informacja pokontrolna Nr 108/P/2/15/I
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  26 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  13 maja 2016

  Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gdańsku

  Kontrola przeprowadzona w zakresie:
  1. udzielania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji w krajowym transporcie drogowym, a także zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie uprawnień.
  2. Wydawania zezwoleń w krajowym transporcie drogowym osób.
  3. Sprawowania nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami i podmiotami wykonującymi krajowe przewozy drogowe.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
  Informację wytworzył:
  Joanna Czartowska - Naczelnik Wydziału Prawnego Pomorski Wojewódzki Innspektor Transportu Drogowego
  Data wytworzenia:
  15 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Agnieszka Gołębiowska
  Data publikacji:
  18 kwietnia 2016
  Nazwa pliku:
  Protokół z kontroli WI.8164.7.2016 z dnia 15.04.2016 r.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
  Informację wytworzył:
  Joanna Czartowska - Naczelnik Wydziału Prawnego Pomorski Wojewódzki Innspektor Transportu Drogowego
  Data wytworzenia:
  15 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Agnieszka Gołębiowska
  Data publikacji:
  18 kwietnia 2016
  Nazwa pliku:
  Sprawozdanie z kontroli WI.8164.7.2016 z dnia 15.04.2016 r.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
  Informację wytworzył:
  Joanna Czartowska - Naczelnik Wydziału Prawnego Pomorski Wojewódzki Innspektor Transportu Drogowego
  Data wytworzenia:
  15 kwietnia 2016
  Informację opublikował:
  Agnieszka Gołębiowska
  Data publikacji:
  18 kwietnia 2016

  Informacja pokontrolna nr 11/P/1/2016/I

  Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej"
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  23 marca 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  14 kwietnia 2016
  Nazwa pliku:
  Informacja pokontrolna
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Funduszami
  Informację wytworzył:
  Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  Data wytworzenia:
  23 marca 2016
  Informację opublikował:
  Aleksandra Skóra
  Data publikacji:
  14 kwietnia 2016

  Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

  Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań Miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku.
  (Protokół przyjęty przez Komisję Rewizyjną w dniu 18 marca 2016 r. i przez Radę Miejską w Słupsku w dniu 30 marca 2016 r.)
  Podmiot publikujący:
  Wydział Obsługi Rady Miejskiej
  Informację wytworzył:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Data wytworzenia:
  18 marca 2016
  Informację opublikował:
  Bożena Dacko
  Data publikacji:
  4 kwietnia 2016
  Nazwa pliku:
  Protokół_kontroli
  Podmiot publikujący:
  Wydział Obsługi Rady Miejskiej
  Informację wytworzył:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Data wytworzenia:
  18 marca 2016
  Informację opublikował:
  Bożena Dacko
  Data publikacji:
  4 kwietnia 2016

  Kontrola działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Słupskiego.

  Kontrola realizacji zadania publicznego pn. Zabezpieczenie programu pomocy dla osób uzależnionych poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób z miejsc niemieszkalnych.


  Podmiot publikujący:
  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Informację wytworzył:
  Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Data wytworzenia:
  15 stycznia 2016
  Informację opublikował:
  Agnieszka Bereza
  Data publikacji:
  22 stycznia 2016
  Nazwa pliku:
  Kontrola działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Słupskiego.
  Podmiot publikujący:
  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Informację wytworzył:
  Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Data wytworzenia:
  15 stycznia 2016
  Informację opublikował:
  Agnieszka Bereza
  Data publikacji:
  22 stycznia 2016

  Kontrola działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I/O w Słupsku.

  Kontrola realizacji zadania publicznego pn. "ŻYJ DZIŚ, MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI".
  Podmiot publikujący:
  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Informację wytworzył:
  Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Data wytworzenia:
  17 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Agnieszka Bereza
  Data publikacji:
  12 stycznia 2016
  Nazwa pliku:
  Kontrola działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I/O w Słupsku.
  Podmiot publikujący:
  Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Informację wytworzył:
  Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Data wytworzenia:
  17 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Agnieszka Bereza
  Data publikacji:
  12 stycznia 2016

  Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

  Protokół z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie funkcjonowania Zawodowych Rodzin Zastępczych
  (przyjęty przez Komisję Rewizyjną w dniu 16 grudnia 2015 r, a następnie przez Radę Miejską w Słupsku w dniu 30 grudnia 2015 r.)
  Podmiot publikujący:
  Wydział Obsługi Rady Miejskiej
  Informację wytworzył:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Data wytworzenia:
  16 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Bożena Dacko
  Data publikacji:
  7 stycznia 2016
  Nazwa pliku:
  Protokół z kontroli
  Podmiot publikujący:
  Wydział Obsługi Rady Miejskiej
  Informację wytworzył:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Data wytworzenia:
  16 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Bożena Dacko
  Data publikacji:
  7 stycznia 2016

  Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

  Protokół z przeprowadzonej kontroli systemu windykacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku za okres roku 2014 i trzy kwartały roku 2015
  (przyjęty przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku, a następnie przyjęty przez Radę Miejską podczas sesji w dniu 30 grudnia 2015 r.)
  Podmiot publikujący:
  Wydział Obsługi Rady Miejskiej
  Informację wytworzył:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Data wytworzenia:
  16 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Bożena Dacko
  Data publikacji:
  7 stycznia 2016
  Nazwa pliku:
  Protokół z kontroli
  Podmiot publikujący:
  Wydział Obsługi Rady Miejskiej
  Informację wytworzył:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Data wytworzenia:
  16 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Bożena Dacko
  Data publikacji:
  7 stycznia 2016

  Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Słupsku z dnia 30.01.2015 r.

  kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących rozwiązywania stosunku pracy
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Kadrami
  Informację wytworzył:
  Tadeusz Jureń - Starszy Inspektor Pracy
  Data wytworzenia:
  30 stycznia 2015
  Informację opublikował:
  Małgorzata Przybyła
  Data publikacji:
  31 grudnia 2015
  Nazwa pliku:
  Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Słupsku z dnia 30.01.2015 r.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Kadrami
  Informację wytworzył:
  Tadeusz Jureń - Starszy Inspektor Pracy
  Data wytworzenia:
  30 stycznia 2015
  Informację opublikował:
  Małgorzata Przybyła
  Data publikacji:
  31 grudnia 2015
  Nazwa pliku:
  Wystąpienie pokontrolne państwowej Inspekcji Pracy z dnia 30.01.2015 r.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Kadrami
  Informację wytworzył:
  Tadeusz Jureń - Starszy Inspektor Pracy
  Data wytworzenia:
  30 stycznia 2015
  Informację opublikował:
  Małgorzata Przybyła
  Data publikacji:
  31 grudnia 2015
  Nazwa pliku:
  Wykonanie wniosków pokontrolnych Panstwowej Inspekcji Pracy z dnia 18.02.2015 r.
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Kadrami
  Informację wytworzył:
  Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupskasta Słupska
  Data wytworzenia:
  18 lutego 2015
  Informację opublikował:
  Małgorzata Przybyła
  Data publikacji:
  31 grudnia 2015

  Kontrola Bajkowy Pałacyk w Słupsku

  Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji oświatowej przyznanej i przekazanej z budżetu Miasta Słupska w okresie od stycznia 2013 roku do grudnia 2014 roku. Przeprowadzona w dniach od 29.07.2015 r. do 26.08.2015 r. w Punkcie Przedszkolnym "Bajkowy Pałacyk" w Słupsku przy ul. Matejki 6.
  Podmiot publikujący:
  Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Informację wytworzył:
  Henryk Barna
  Data wytworzenia:
  30 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Henryk Barna
  Data publikacji:
  30 grudnia 2015
  Nazwa pliku:
  Protokół kontroli "Bajkowy Pałacyk"
  Podmiot publikujący:
  Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Informację wytworzył:
  Henryk Barna
  Data wytworzenia:
  26 sierpnia 2015
  Informację opublikował:
  Henryk Barna
  Data publikacji:
  30 grudnia 2015
  Nazwa pliku:
  Wystąpienie pokontrolne "Bajkowy Pałacyk"
  Podmiot publikujący:
  Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Informację wytworzył:
  Agnieszka Klimek-Lewińska
  Data wytworzenia:
  30 września 2015
  Informację opublikował:
  Henryk Barna
  Data publikacji:
  30 grudnia 2015

  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez Dziennych Opiekunów - Pani Beata Gorzkowska oraz Pani Joanna Leszczyńska - Raszewska

  Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez Dziennych Opiekunów - Pani Beata Gorzkowska oraz Pani Joanna Leszczyńska - Raszewska
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Małgorzata Jarystow, Andrzej Kaczmarowski
  Data wytworzenia:
  11 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Andrzej Kaczmarowski
  Data publikacji:
  29 grudnia 2015
  Nazwa pliku:
  Protokół z kontroli
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Informację wytworzył:
  Małgorzata Jarystow, Andrzej Kaczmarowski
  Data wytworzenia:
  11 grudnia 2015
  Informację opublikował:
  Andrzej Kaczmarowski
  Data publikacji:
  29 grudnia 2015

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (0-59) 84 88 300
  fax: (0-59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa interesantów

  Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  Referat Ewidencji Ludnosci
  Referat Dowodów Osobistych

  7:30 – 16:30 poniedziałek
  7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:30 – 14:00 piątek