Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

Protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań Miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku.
(Protokół przyjęty przez Komisję Rewizyjną w dniu 18 marca 2016 r. i przez Radę Miejską w Słupsku w dniu 30 marca 2016 r.)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
18 marca 2016
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
4 kwietnia 2016
Nazwa pliku:
Protokół_kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
18 marca 2016
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
4 kwietnia 2016

Kontrola działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Słupskiego.

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. Zabezpieczenie programu pomocy dla osób uzależnionych poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób z miejsc niemieszkalnych.


Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
15 stycznia 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
22 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Kontrola działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Słupskiego.
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
15 stycznia 2016
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
22 stycznia 2016

Kontrola działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I/O w Słupsku.

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. "ŻYJ DZIŚ, MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI".
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
17 grudnia 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Kontrola działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I/O w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
17 grudnia 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
12 stycznia 2016

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

Protokół z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie funkcjonowania Zawodowych Rodzin Zastępczych
(przyjęty przez Komisję Rewizyjną w dniu 16 grudnia 2015 r, a następnie przez Radę Miejską w Słupsku w dniu 30 grudnia 2015 r.)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
16 grudnia 2015
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
7 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
16 grudnia 2015
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
7 stycznia 2016

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

Protokół z przeprowadzonej kontroli systemu windykacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku za okres roku 2014 i trzy kwartały roku 2015
(przyjęty przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku, a następnie przyjęty przez Radę Miejską podczas sesji w dniu 30 grudnia 2015 r.)
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
16 grudnia 2015
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
7 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
16 grudnia 2015
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
7 stycznia 2016

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Słupsku z dnia 30.01.2015 r.

kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących rozwiązywania stosunku pracy
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Tadeusz Jureń - Starszy Inspektor Pracy
Data wytworzenia:
30 stycznia 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
31 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Słupsku z dnia 30.01.2015 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Tadeusz Jureń - Starszy Inspektor Pracy
Data wytworzenia:
30 stycznia 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
31 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne państwowej Inspekcji Pracy z dnia 30.01.2015 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Tadeusz Jureń - Starszy Inspektor Pracy
Data wytworzenia:
30 stycznia 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
31 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Wykonanie wniosków pokontrolnych Panstwowej Inspekcji Pracy z dnia 18.02.2015 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupskasta Słupska
Data wytworzenia:
18 lutego 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
31 grudnia 2015

Kontrola Bajkowy Pałacyk w Słupsku

Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji oświatowej przyznanej i przekazanej z budżetu Miasta Słupska w okresie od stycznia 2013 roku do grudnia 2014 roku. Przeprowadzona w dniach od 29.07.2015 r. do 26.08.2015 r. w Punkcie Przedszkolnym "Bajkowy Pałacyk" w Słupsku przy ul. Matejki 6.
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Henryk Barna
Data wytworzenia:
30 grudnia 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
30 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół kontroli "Bajkowy Pałacyk"
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Henryk Barna
Data wytworzenia:
26 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
30 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne "Bajkowy Pałacyk"
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Agnieszka Klimek-Lewińska
Data wytworzenia:
30 września 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
30 grudnia 2015

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez Dziennych Opiekunów - Pani Beata Gorzkowska oraz Pani Joanna Leszczyńska - Raszewska

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez Dziennych Opiekunów - Pani Beata Gorzkowska oraz Pani Joanna Leszczyńska - Raszewska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow, Andrzej Kaczmarowski
Data wytworzenia:
11 grudnia 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
29 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Małgorzata Jarystow, Andrzej Kaczmarowski
Data wytworzenia:
11 grudnia 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
29 grudnia 2015

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
30 października 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
30 października 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
16 grudnia 2015

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku "Słoneczko" w Słupsku przy ul. Sucharskiego 77.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
16 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
8 października 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
16 grudnia 2015

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 15 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
17 listopada 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
15 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
17 listopada 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
15 grudnia 2015

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku.

Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
9 listopada 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
15 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
9 listopada 2015
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
15 grudnia 2015

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Słupsku ,,Prawidłowość rozliczania z budżetem w zakresie podatku od towarów i usług"

Protokół kontroli podatkowej ,,Prawidłowość rozliczania z budżetem w zakresie podatku od towarów i usług" Rodzaj skontrolowanego podatku: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Urząd Skarbowy w Słupsku
Data wytworzenia:
17 listopada 2015
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
17 listopada 2015
Nazwa pliku:
Protokół kontroli podatkowej
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Urząd Skarbowy w Słupsku
Data wytworzenia:
17 listopada 2015
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
17 listopada 2015

Kontrola świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Caritas p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego.

Kontrola realizacji zadania publicznego pn.Działania opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży uczęszczających na wskazane zajęcia.


Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
29 października 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
5 listopada 2015
Nazwa pliku:
Kontrola świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Caritas p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego.
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
29 października 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
5 listopada 2015

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku w dniu 03.11.2015 r.

Kontrola w zakresie funkcjonowania zielonych punktów.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Starszy Inspektor Pracy - Adam Sasiuk
Data wytworzenia:
3 listopada 2015
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
4 listopada 2015
Nazwa pliku:
Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Starszy Inspektor Pracy - Adam Sasiuk
Data wytworzenia:
3 listopada 2015
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
4 listopada 2015
Nazwa pliku:
Nakaz
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Adam Sasiuk - Starszy Inspektor Pracy
Data wytworzenia:
4 listopada 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
10 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Wzkonanie nakayu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 listopada 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
10 grudnia 2015
Nazwa pliku:
Notatka urzędowa z kontroli
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Adam Sasiuk - Starszy Inspektor Pracy
Data wytworzenia:
8 grudnia 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Przybyła
Data publikacji:
23 grudnia 2015

Kontrola wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Kontrola zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych. Zajęcia sportowe dla uczniów szkół słupskich w czasie ferii letnich „LATO 2015”.
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
15 września 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
24 września 2015
Nazwa pliku:
Kontrola wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
15 września 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
24 września 2015

Informacja pokontrolna nr 21/P/1/15/I z kontroli realizacji projektu pn: .: „Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk”

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Slupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Wioleta Arcimowicz
Data publikacji:
23 września 2015
Nazwa pliku:
Informacja pokontrolna nr 21/P/1/15/I z kontroli realizacji projektu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Slupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Wioleta Arcimowicz
Data publikacji:
23 września 2015

Kontrola szkół NAUKA s.c. za 2010 r.

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
24 lipca 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
18 września 2015
Nazwa pliku:
Protokół kontroli szkół NAUKA s.c. za 2010 r.
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
24 lipca 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
18 września 2015
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Agnieszka Klimek-Lewińska
Data wytworzenia:
26 sierpnia 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
18 września 2015

Kontrola szkół NAUKA s.c. za 2009 r.

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
27 maja 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
18 września 2015
Nazwa pliku:
Protokół kontroli szkół NAUKA s.c. za 2009 r.
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska, Henryk Barna
Data wytworzenia:
27 maja 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
18 września 2015
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Agnieszka Klimek-Lewińska
Data wytworzenia:
7 lipca 2015
Informację opublikował:
Henryk Barna
Data publikacji:
18 września 2015

Kontrola szkół P. Krawiec

Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2015
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
15 września 2015
Nazwa pliku:
Protokół kontroli szkół P.Krawiec
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2015
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
15 września 2015
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne szkoły P.Krawiec
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz, Grażyna Derdzińska
Data wytworzenia:
21 lipca 2015
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
15 września 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek