Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrola Parkowe Przedszkole Nr 2 w Słupsku

Protokół Kontroli
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Leszek Pińkowski
Data wytworzenia:
14 stycznia 2015
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
3 kwietnia 2015
Nazwa pliku:
Kontrola Parkowe Przedszkole Nr 2 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Informację wytworzył:
Leszek Pińkowski
Data wytworzenia:
14 stycznia 2015
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
22 kwietnia 2015

Wystąpienie pokontrolne- Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budzetu państwa w 2013 r. w wybranych rozdziałach

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
24 marca 2015
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
24 marca 2015
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne- Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budzetu państwa w 2013 r. w wybranych rozdziałach
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
24 marca 2015
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
24 marca 2015
Nazwa pliku:
Odpowiedz na wystapienie pokontrolne Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budzetu państwa w 2013 r. w wybranych rozdziałach
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
28 lipca 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
28 lipca 2017

Kontrola realizacji szkolenia dla mediatorów rówieśniczych zorganizowanego przez Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. „Mediacja – efektywnym sposobem przeciwdziałania agresji wśród młodzieży poprzez kształcenie potrzeb rozwiązywania sporów bez przemocy”.

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
8 stycznia 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
27 lutego 2015
Nazwa pliku:
Kontrola realizacji szkolenia dla mediatorów rówieśniczych zorganizowanego przez Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
8 stycznia 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
27 lutego 2015

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego w związku z zakończeniem kontroli w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski
Data wytworzenia:
4 lutego 2015
Informację opublikował:
Piotr Borowinski
Data publikacji:
17 lutego 2015
Nazwa pliku:
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego w związku z zakończeniem kontroli w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski
Data wytworzenia:
4 lutego 2015
Informację opublikował:
Piotr Borowinski
Data publikacji:
17 lutego 2015
Nazwa pliku:
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2015
Informację opublikował:
Renata Dobrzyniewicz
Data publikacji:
28 sierpnia 2015

Kontrola funkcjonowania świetlicy środowiskowej "Stokrotka".

Kontrola realizacji zdania publicznego pn. Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej "Stokrotka".
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
29 grudnia 2014
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 stycznia 2015
Nazwa pliku:
Kontrola funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej "Stokrotka".
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
29 grudnia 2014
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
13 stycznia 2015

Wystapienie pokontrolne - Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa i realizacja dochodów budżetu państwa

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
22 grudnia 2014
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
22 grudnia 2014
Nazwa pliku:
Wystapienie pokontrolne - Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa i realizacja dochodów budżetu państwa
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Wojewoda Pomorski
Data wytworzenia:
22 grudnia 2014
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
22 grudnia 2014
Nazwa pliku:
Odpowiedz na wystąpienie pokontrolne - Prawidłowość wykorzystania i rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
28 lipca 2017
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
28 lipca 2017

Kontrola przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku z realizacji programu badań USG piersi pn. "Badam się"

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
3 grudnia 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 grudnia 2014
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji Umowy Nr 15/ZiSS/14
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
3 grudnia 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 grudnia 2014

Kontrola przeprowadzona w Salus Sp.z o.o. z realizacji programu profilaktycznego pn. Zdążyć przed czerniakiem"

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
21 października 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
5 listopada 2014
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji Umowy Nr 10/ZiSS/13
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
21 października 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
5 listopada 2014

Kontrola prezentacji speklaklu profilaktycznego dla młodzieży "Bagno".

Kontrola realizacji zdania publicznego pn. "Narkotyki? To mnie nie kręci!".
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
27 października 2014
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
24 listopada 2014
Nazwa pliku:
Kontrola prezentacji speklaklu profilaktycznego dla młodzieży "Bagno".
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
27 października 2014
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
24 listopada 2014

Kontrola podatkowa przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Słupsku: VAT - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) w okresie od dnia 25.08.2014 r. do 17.09.2014 r.

Protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Słupsku: VAT - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) w okresie od dnia 25.08.2014 r. do 17.09.2014 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Helena Słomska Dyrektor Wydziału Finansowego
Data wytworzenia:
14 października 2014
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
14 października 2014
Nazwa pliku:
Protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Słupsku: VAT - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) w okresie od dnia 25.08.2014 r. do 17.09.2014 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Helena Słomska Dyrektor Wydziału Finansowego
Data wytworzenia:
14 października 2014
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
14 października 2014

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną

Protokół z kontroli w zakresie analizy kosztów utrzymania stadionu 650-lecia wraz z halą sportową, lekkoatletyczną, judo i tenis.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
5 czerwca 2014
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
1 października 2014
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Data wytworzenia:
5 czerwca 2014
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
1 października 2014

Kontrola programu pomocowego realizowanego w Stowarzyszeniu KROKUS Centrum Trzeźwości.

Kontrola realizacji zadania pn. Program pomocowy skierowany do osób uzależnionych i współuzależnionych uwzględniający działania psychologiczne oraz terapeutyczne.
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
29 września 2014
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
22 października 2014
Nazwa pliku:
Kontrola programu pomocowego realizowanego w Stowarzyszeniu KROKUS Centrum Trzeźwości.
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia:
29 września 2014
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
22 października 2014

Kontrola przeprowadzona w placówkach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
23 lipca 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
25 lipca 2014
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji Umowy Nr 2/ZiSS/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
23 lipca 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
25 lipca 2014

Kontrola przeprowadzona w Domu Interwencji Kryzysowej Oddziału Rejonowego PCK w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
2 lipca 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
9 lipca 2014
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji umowy Nr 4/ZiSS/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
2 lipca 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
9 lipca 2014

Kontrola przeprowadzona w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
2 czerwca 2014
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
24 czerwca 2014
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Schroniksu dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku.
Informację wytworzył:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
2 czerwca 2014
Informację opublikował:
Joanna Gierach
Data publikacji:
24 czerwca 2014

Kontrola przeprowadzona w Domu Interwencji Kryzysowej Oddziału Rejonowego PCK w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
9 czerwca 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
9 lipca 2014
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli realizacji umowy Nr 3/ZiSS/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
9 czerwca 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
9 lipca 2014
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli zaleceń pokontrolnych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka
Data wytworzenia:
18 czerwca 2014
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
25 czerwca 2014

Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Słupsku

Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie oddział Słupsk
Data wytworzenia:
2 czerwca 2014
Informację opublikował:
Anna Duch
Data publikacji:
2 czerwca 2014
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Słupsku
Informację wytworzył:
Archiwum Państwowe w Koszalinie oddział Słupsk
Data wytworzenia:
2 czerwca 2014
Informację opublikował:
Anna Duch
Data publikacji:
2 czerwca 2014

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Słupsku

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Inspekror Inspekcji Transportu Drogowego
Data wytworzenia:
16 maja 2014
Informację opublikował:
Agnieszka Kozarska
Data publikacji:
27 maja 2014
Nazwa pliku:
Protokół z kontroli
Informację wytworzył:
Inspekror Inspekcji Transportu Drogowego
Data wytworzenia:
16 maja 2014
Informację opublikował:
Agnieszka Kozarska
Data publikacji:
27 maja 2014

Protokół kontroli archiwum postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną

Protokół kontroli archiwum postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Archiiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
Data wytworzenia:
25 marca 2014
Informację opublikował:
Piotr Borowinski
Data publikacji:
16 maja 2014
Nazwa pliku:
Protokół kontroli archiwum postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Archiiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
Data wytworzenia:
25 marca 2014
Informację opublikował:
Piotr Borowinski
Data publikacji:
16 maja 2014

Kontrola przeprowadzona w szkołach COSINUS Jarosław Łukowicz w Słupsku

Protokół kontroli
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - główny specjalista
Data wytworzenia:
2 kwietnia 2014
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
9 maja 2014
Nazwa pliku:
Kontrola przeprowadzona w szkołach COSINUS Jarosław Łukowicz w Słupsku
Informację wytworzył:
Ewa Juralewicz - główny specjalista
Data wytworzenia:
2 kwietnia 2014
Informację opublikował:
Ewa Juralewicz
Data publikacji:
9 maja 2014

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek