Renata Dobrzyniewicz - Dyrektor - Geodeta Miejski - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Renata Dobrzyniewicz
Wydział Geodezji i Katastru › Dyrektor - Geodeta Miejski

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
313
telefon
(59) 848 84 34

Zadania

 1. Kierowanie pracą wydziału, sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników.
 2. Opracowanie regulaminu wewnętrznego wydziału.
 3. Monitorowanie zmian przepisów prawa.
 4. Prowadzenie spraw kadrowych w wydziale, określanie zakresów czynności podległym pracownikom.
 5. Opracowanie rocznych finansowo-rzeczowych planów działania wydziału.
 6. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na zakup prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Prezydenta Miasta Słupska w zakresie geodezji i kartografii, w szczególności: zakładania i aktualizacji powiatowych baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz w sprawach ochrony znaków geodezyjnych, rozgraniczania nieruchomości, klasyfikacji gruntów.
 7. Udział w komisjach przetargowych oraz komisjach kontroli i odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych, powoływanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Słupska.
 8. Interpretacja cenników w sprawach nietypowych, dotyczących sposobu naliczania opłat za realizowane zamówienia w zakresie udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 9. Inicjowanie i wdrażanie nowych technologii obsługi i modernizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez wydział.
 10. Nadzorowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie danych dotyczących wydziału.
 11. Współpraca z autorami systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym prowadzony są rejestry, ewidencje i bazy danych dla Miasta Słupska.
 12. Sporządzanie i kontrola sprawozdań, zestawień przekazywanych Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego i innym organom.
 13. Przygotowanie projektów uchwał oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska w zakresie zadań realizowanych przez wydział.
 14. Udział w komisjach i sesjach Rady Miejskiej w Słupsku w niezbędnym zakresie.
 15. Podpisywanie pism wychodzących z wydziału oraz innych dokumentów zgodnie z posiadanymi upoważnieniami Prezydenta Miasta Słupska.
 16. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków, o odmowie przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w przypadku wystąpienia sporu co do zakresu udostępnionych materiałów lub wysokości ustalonej opłaty, rozgraniczania nieruchomości, gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 17. Organizacja i udział w pracach komisji do spraw wyłączania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową.
 18. Zatwierdzanie projektów szczegółowych osnów geodezyjnych.
 19. Przyjmowanie interesantów w sprawach obejmujących zakres kompetencji wydziału.
 20. Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością wydziału, zleconych przez Prezydenta Miasta Słupska.

Oświadczenia majątkowe

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2010
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
18 sierpnia 2010
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia dot. prowadzenia działalności gospodarczej
Informację wytworzył:
Renata Dobrzyniewicz
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2010
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
18 sierpnia 2010
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2011
Informację wytworzył:
Renata Dobrzyniewicz
Data wytworzenia:
24 maja 2012
Informację opublikował:
Jarosław Siedlikowski
Data publikacji:
24 maja 2012
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2012
Informację wytworzył:
Renata Dobrzyniewicz
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2013
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
22 maja 2013
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2013
Informację wytworzył:
Renata Dobrzyniewicz
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2014
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
13 maja 2014
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2014
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Renata Dobrzyniewicz
Data wytworzenia:
28 kwietnia 2015
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
6 maja 2015
Nazwa pliku:
Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2014
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Renata Dobrzyniewicz
Data wytworzenia:
8 października 2015
Informację opublikował:
Daria Kostecka-Pawlak
Data publikacji:
13 października 2015
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2015
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Renata Dobrzyniewicz
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
5 maja 2017
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego za rok 2016
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Renata Dobrzyniewicz
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
22 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek