Dagna Mikołajczak-Maśnicka - Dyrektor Wydziału - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dagna Mikołajczak-Maśnicka
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu › Dyrektor Wydziału

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
217
telefon
(59) 848 83 94
fax
(59) 848 83 11

Zadania

Dyrektor kieruje całokształtem pracy Wydziału i jest odpowiedzialny za wyniki pracy Wydziału.

W ramach powierzonych obowiązków Dyrektor Wydziału:

  1. określa strukturę organizacyjną, formy i metody pracy Wydziału,
  2. dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
  3. sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonania zadań przez pracowników,
  4. przyjmuje skargi i zażalenia,
  5. uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w sprawach projektów uchwał przygotowanych przez Wydział,
  6. bierze udział w naradach koordynacyjnych między wydziałami,
  7. występuje do Prezydenta z wnioskami w sprawach kadrowych,
  8. uczestniczy w pracach związanych z zadaniami OC,
  9. wykonuje inne prace związane z działalnością Wydziału, zlecone przez Prezydenta,
  10. wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Oświadczenia majątkowe

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
11 stycznia 2016
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
11 stycznia 2016
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak- Maśnicka
Data wytworzenia:
6 lutego 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
8 lutego 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek