Paweł Dyjas - Komendant - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Paweł Dyjas
Straż Miejska › Komendant

Kontakt

adres
ul. Jaracza 5, 76-200 Słupsk
pokoje
26
telefon
(59) 848 84 29
fax
(59) 843 32 17
gsm
693 392 655

Zadania

Do obowiązków komendanta należy kierowanie całokształtem spraw związanych z działalnością Straży Miejskiej w Słupsku a w szczególności:

 1. opracowywanie planów i harmonogramów działania Straży
 2. współpraca z państwowymi jednostkami działającymi na rzecz zwalczania przestępstw i wykroczeń
 3. organizowanie współpracy z właściwymi służbami lub instytucjami w zakresie:
  1. przeprowadzenie wspólnych kontroli i działań prewencyjnych
  2. organizacja wspólnych szkoleń strażników
 4. opiniowanie kandydatów na zastępcę komendanta oraz zatrudnianych strażników
 5. opracowanie zakresów czynności dla zastępcy komendanta i strażników
 6. prowadzenie spraw związanych z przydziałem środków przymusu bezpośredniego, ich przechowywaniem i ewidencjonowaniem
 7. szkolenie strażników w zakresie właściwego obchodzenia się ze środkami przymusu bezpośredniego, warunkami ich przechowywania, zabezpieczenia i konserwacji
 8. kontrolowanie wykonania zleconych zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania
 9. wnioskowania w sprawach przeszeregowania, wyróżniania, nagradzania i karania strażników
 10. wyznaczanie osób występujących w charakterze oskarżyciela przed Sądem Rejonowym
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie kontroli przestrzegania ustaw i uchwał Rady Miejskiej w Słupsku
 12. prowadzenie i organizowanie szkoleń zawodowych.

Oświadczenia majątkowe

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
5 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Treść oświadczenia majątkowego w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Paweł Dyjas
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
27 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek