Wydział Polityki Mieszkaniowej - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Polityki Mieszkaniowej

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
8, 219, 220, 222
telefon
(59) 848 83 15, (59) 848 83 18, (59) 848 83 31, (59) 848 83 55, (59) 848 84 47
fax
(59) 848 83 18
e-mail

Zadania i kompetencje

 1. Bieżące załatwianie spraw mieszkaniowych kierowanych do Prezydenta Miasta Słupska.

 2. Opracowywanie aktów prawa miejscowego dotyczących polityki mieszkaniowej Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz nadzór nad ich realizacją.

 3. Współpraca przy opracowywaniu projektów inwestycyjnych Miasta w zakresie inwestycji mieszkaniowych w kontekście potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Miasta.

 4. Współpraca ze Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zakresie rozwiązywania problemów mieszkaniowych Miasta.

 5. Sprawowanie nadzoru nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w zakresie realizacji zadań określonych umową o zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta.

 6. Sprawowanie nadzoru nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w zakresie w realizacji umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności.

 7. Sprawowanie nadzoru nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w zakresie prawidłowości realizacji pełnomocnictw do reprezentowania Miasta we wspólnotach mieszkaniowych.

 8. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań zarządcy/administratora wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta w zakresie zawartej przez wspólnotę umowy.

 9. Analiza danych i sprawozdań przekazywanych przez zarządcę mieszkaniowego zasobu Miasta z zakresu najmu administrowanych nieruchomości.

 10. Współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta.

 11. Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta.

 12. Załatwianie spraw z zakresu dodatku mieszkaniowego, w tym wywiady środowiskowe.

 13. Nadzór na prawidłowością wykonywania wywiadów środowiskowych, zleconych pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

 14. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących merytorycznej działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

 15. Załatwianie spraw z zakresu dodatku energetycznego.


Dyrektor - Agnieszka Zwierz

Wykaz pracowników wydziału zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego

Nazwa:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Teresa Dobak
Data wytworzenia:
3 marca 2015
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
12 marca 2015
Nazwa:
Dyrektor Wydziału - Agnieszka Zwierz
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Mariola Fabjańczuk
Data wytworzenia:
3 marca 2015
Informację opublikował:
Jarosław Siedlikowski
Data publikacji:
3 marca 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek