Gabinet Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gabinet Prezydenta Miasta

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
108, 111
telefon
(59) 848 84 53
e-mail

Zadania i kompetencje

Gabinet Prezydenta Miasta wykonuje następujące zadania własne:

1) w obszarze strategii i rozwoju:
a) koordynacja merytoryczna nad projektami o charakterze strategicznym dla Miasta oraz nad zespołami projektowymi powołanymi przez Prezydenta Miasta,
b) współpraca przy wypracowaniu i podejmowaniu ważnych dla przyszłości Miasta decyzji o charakterze strategicznym,
c) konsultowanie planów, projektów, polityk, strategii z podmiotami zewnętrznymi, prezentowanie możliwych rozwiązań,
d) nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta Słupska przez wydziały i jednostki podległe Prezydentowi oraz nad spójnością strategii rozwoju ze strategiami cząstkowymi i programami działania,
e) inicjowanie, planowanie i rozwój nowych projektów i działań związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju jako polityki horyzontalnej miasta,
f) opiniowanie dokumentów strategicznych pod kątem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju;

2) w obszarze przygotowania merytorycznego i współpracy:
a) merytoryczne przygotowanie i nadzór spotkań Prezydenta Miasta i wydarzeń z jego udziałem,
b) merytoryczne koordynowanie współpracy Prezydenta z kluczowymi partnerami, m.in. organami władzy ustawodawczej i administracji rządowej, zespołami doradczymi, sieciami współpracy i miastami partnerskimi w Polsce,
c)udostępnianie informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie w ramach kompetencji Gabinetu,
d) koordynacja spraw związanych z członkostwem Miasta Słupska w stowarzyszeniach (Związku Miast Polskich, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna), koordynacja współpracy ze stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej oraz koordynacja członkostwa Prezydenta Miasta w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, z wyłączeniem organizacji przypisanych do innych komórek,
e) koordynacja prac organizacyjno – merytorycznych funkcjonujących przy Prezydencie zespołów doradczych, w tym w szczególności Rady Prezydenckiej i Rady Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta, z wyłączeniem podmiotów przypisanych do innych komórek oraz nadzór nad pozostałymi zespołami doradczymi,
f) prowadzenie konsultacji społecznych Prezydenta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie zadań Gabinetu,
g) przygotowywanie analiz, opracowań, zestawień, raportów na potrzeby Prezydenta,
h) koordynowanie opracowywania projektów i realizacji zadań, w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta,
i) prowadzenie korespondencji Prezydenta;

3) w obszarze komunikacji:
a) kształtowanie i realizowanie polityki komunikacyjnej Prezydenta Miasta Słupska i nadzór nad jej przestrzeganiem przez Urząd Miejski i jednostki,
b) opracowywanie koncepcji, koordynacja i nadzór wydarzeń, publikacji oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących strategicznych wydarzeń i projektów;
c) organizowanie kontaktów z mediami, współpraca z instytucjami wydawniczymi,
d) organizowanie publicznych wystąpień Prezydenta Miasta oraz redagowanie materiałów informacyjnych,
e) bieżąca i okresowa analiza wizerunku miasta oraz skuteczności realizowanych działań promocyjnych;

4) w obszarze spraw zagranicznych:
a) rozwijanie zagranicznej współpracy i kontaktów, szczególnie z miastami partnerskimi,
b) aktywne pozyskiwanie progresywnych partnerów zagranicznych do wsparcia zrównoważonego rozwoju Słupska,
c) aktywne poszukiwanie projektów do wspólnego pozyskiwania środków finansowych,
d) promocja Słupska pośród partnerów zagranicznych, m.in. ambasad, fundacji, stowarzyszeń, biznesu;

5) w obszarze nowych technologii:
a) reprezentowanie Prezydenta Miasta Słupska w środowisku nowych technologii,
b) budowanie społeczności ,,startupowej” w Słupsku,
c) określanie strategii nowych technologii przedsiębiorczości w Słupsku,
d) pozyskiwanie partnerów oraz nawiązywanie relacji z innymi miastami w obszarze nowych technologii.
Nazwa:
Gabinet Prezydenta Miasta
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 stycznia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
10 stycznia 2017
Nazwa:
KOORDYNATOR: BEATA MACIEJEWSKA
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
2 stycznia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
10 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek