Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zamówień Publicznych

Dyrektor Wydziału: Andżelika Pieńkowska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
119, 302, 302a
telefon
(59) 848 82 23, (59) 848 83 72, (59) 848 84 15, (59) 848 84 40
e-mail

Zadania i kompetencje

Wydział realizuje następujące zadania własne:

1) w zakresie zamówień publicznych:

a) przeprowadzanie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość przekracza 30 000 euro (w skali danego roku budżetowego lub wartość umowy), w tym:

   • przygotowanie zarządzenia o powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania,

   • szczegółowa analiza otrzymanych dokumentów z wydziału merytorycznego: opisu

przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu,

   • sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w zależności o wartości danego zamówienia),

   • przygotowanie i publikacja wyjaśnień siwz,

   • otwarcie i ocena złożonych ofert,

   • wybór najkorzystniejszej oferty,

   • opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

   • prowadzenie protokołu postępowania;

b) przeprowadzanie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (w skali danego roku budżetowego lub wartość umowy), w tym:

   • szczegółowa analiza otrzymanych dokumentów z wydziału merytorycznego: opisu przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu,

   • sporządzenie zaproszenia do składania ofert,

   • otwarcie i analiza złożonych ofert,

   • wybór najkorzystniejszej oferty,

   • opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,

   • współpraca z wydziałem merytorycznym w zakresie realizacji umowy,

   • nadzór nad przestrzeganiem zgodności postępowania z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) sporządzanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych i przekazanie do Prezesa Zamówień Publicznych, w tym:

   • z udzielonych zamówień publicznych poniżej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

   • z udzielonych zamówień publicznych powyżej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

d) sporządzanie rocznego Planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy i jego aktualizacja;

e) współpraca z Wydziałem Finansowym w celu restrukturyzacji wydatków bieżących Miasta Słupska;

f) opisywanie dokumentów księgowych pod względem zamówień publicznych (faktury, zaangażowania środków budżetowych);

g) realizacja zadań w ramach grupy zakupowej;

2) w zakresie innych zadań:

a) przekazywanie uchwał do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikacji

w BIP;

b) prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym

w ramach kompetencji Wydziału Zamówień Publicznych.

Nazwa:
Wydział Zamówień Publicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
11 stycznia 2018
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 lipca 2016
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
7 lipca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek