Wydział Polityki Transportowej - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Polityki Transportowej

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
104, 105
telefon
(59) 848 83 37, (59) 848 84 57
e-mail

Zadania i kompetencje

 • określenie polityki i kierunków rozwoju w zakresie organizacji ruchu na terenie miasta w oparciu o założenia zrównoważonej mobilności;

 • kształtowanie polityki w ramach tworzonej/ modernizowanej infrastruktury drogowej, uzgadnianie rzeczowego zakresu zadań inwestycyjnych w projektach rocznych i wieloletnich planach inwestycyjnych Miasta, realizowanych przez ZIM w Słupsku w zakresie zadań drogowych i komunikacyjnych;

 • ustalanie priorytetowych inwestycji w kontekście realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu;

 • podnoszenie wiedzy z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonej mobilności wśród mieszkańców;

 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie za pomocą odpowiednich środków technicznych, właściwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa, sprawności, ekonomiczności i wygody, zgodnie z zasadami ruchu, zawartymi w kodeksie drogowym;

 • budowa bazy wiedzy zawierającej informacje o infrastrukturze rowerowej, pieszej, parkingowej, komunikacji zbiorowej i indywidualnej (samochodowej);

 • planowanie nowych organizacji ruchu na terenie miasta oraz opiniowanie i zatwierdzanie zewnętrznych projektów organizacji ruchu;

 • opracowywanie i rekomendowanie standardów technicznych dla infrastruktury przeznaczonej dla pieszych, rowerzystów i komunikacji zbiorowej;

 • prowadzenie polityki z zakresu powiązania Słupska z regionem przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej i szynowej;

 • nadzorowanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie realizacji wybranych, priorytetowych inwestycji drogowych i transportowych; wydział uczestniczy w wykonywaniu kontroli zarządczej nad Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie zarządzania drogami i transportem publicznym;

 • współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o. w zakresie funkcjonowania i optymalizacji miejskiej komunikacji publicznej;

 • współpraca z Policją, Strażą Miejską, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku, organizacjami pozarządowymi w zakresie kampanii informacyjno – edukacyjnych na temat korzyści wprowadzania stref uspokojonego ruchu i innych elementów organizacji ruchu podnoszących bezpieczeństwo na drogach;

 • tworzenie planów rozbudowy miejskiej sieci komunikacji zbiorowej i jednoczesne podejmowanie działań podnoszących efektywność transportu zbiorowego – podnoszenie prędkości eksploatacyjnej;

 • kształtowanie polityki parkingowej w zakresie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – określanie współczynników miejsc parkingowych, analiza zagrożenia wzrostu współczynnika, itp.;

 • prowadzenie analiz wykorzystania, potrzeb i możliwości kształtowania przestrzeni pod parkingi w ramach strefy płatnego parkowania, parkingi rowerowe, TIR, BUS, postojów TAXI na terenie administracyjnym miasta;

 • analiza potrzeb i możliwości budowy dróg rowerowych na obszarze Miasta; wykonywanie opracowań sieci dróg ruchu rowerowego na obszarze Miasta oraz
  ich aktualizacja;

 • przygotowanie optymalnego modelu funkcjonalno – użytkowego dla systemu roweru miejskiego;

 • analiza, rekomendowanie i wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania transportem - ITS;

Nazwa:
Wydział Polityki Transportowej
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Robert Linkiewicz- Dyrektor Wydziału Polityki Transportowej
Data wytworzenia:
27 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
27 października 2017
Nazwa:
Dyrektor Wydziału- Robert Linkiewicz
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Robert Linkiewicz- Dyrektor Wydziału Polityki Transportowej
Data wytworzenia:
27 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
27 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek