Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

534-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej położonej w Słupsku przy ul.Jana Kilińskiego 47A oraz udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1863/2, położonej w Słupsku przy ul.Jana Kilińskiego.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
534-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

533-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Juliana Niemcewicza 5.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
533-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

532-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Piotra Skargi 16.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
532-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

530-18

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 178/ZK/18 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia: „Wyróżnienia Pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku” oraz określenia zasad i trybu jego przyznawania.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
530-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
25 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Siastacz
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

528-18

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji nad systemami Mdok i KSAT2000i.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Wojciech Wasiak
Data publikacji:
24 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
528-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Wojciech Wasiak
Data publikacji:
24 kwietnia 2018

527-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 9, 9a stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
527-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

526-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
526-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

525-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Marii Konopnickiej 14.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
525-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

524-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 21.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
524-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

523-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wolności 14A.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
523-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

522-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Wileńskiej 24, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
25 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
522-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
25 kwietnia 2018

519-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Garncarskiej 1.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
519-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 kwietnia 2018

517-18

w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Wardowska-Puculek
Data publikacji:
24 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
517-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Wardowska-Puculek
Data publikacji:
24 kwietnia 2018

516-18

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
20 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
516-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
20 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
20 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
Schemat organizacyjny
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
20 kwietnia 2018

515-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 72.793,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
20 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
515-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
20 kwietnia 2018

514-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Portowej 2, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
514-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 kwietnia 2018

513-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Wielickiej 1-2-3, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
513-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 kwietnia 2018

512-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Fryderyka Chopina 18a, stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
512-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 kwietnia 2018

511-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Adama Mickiewicza 31-Wolności 33, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
511-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 kwietnia 2018

510-18

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Monitorującego wydarzenia związane ze wspieraniem rodziny i rozwojem pieczy zastępczej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
510-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
19 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek