Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

1250-17

w sprawie powołania komisji ds. wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 listopada 2017
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
23 listopada 2017
Nazwa pliku:
1250-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 listopada 2017
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
23 listopada 2017

1247-17

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Klaudiuszowi Dyjasowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, do reprezentowania Miasta Słupska przy wyłanianiu partnera i aplikowaniu o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu nr RPPM.06.01.02-Z.00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 31 października 2017 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 listopada 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
23 listopada 2017
Nazwa pliku:
1247-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 listopada 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
23 listopada 2017

1246-17

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa i remont kamienicy Otto Freundlicha w Słupsku na Dom Twórczy przy ul. Tuwima 34 wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr 1018/2, 28/7, 29/2, 30/2, 1018/3, 31/5, 31/4, 31/2 obręb 13 w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
1246-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
22 listopada 2017

1244-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej położonej w Słupsku przy ulicy Bolesława Prusa 12.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
23 listopada 2017
Nazwa pliku:
1244-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
23 listopada 2017

1243-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Sobieskiego 17.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
23 listopada 2017
Nazwa pliku:
1243-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
23 listopada 2017

1242-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej położonej w Słupsku przy ulicy Wyspiańskiego 11.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
23 listopada 2017
Nazwa pliku:
1242-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
23 listopada 2017

1241-17

w sprawie dodatkowego powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Iwonie Wójcik – Sekretarzowi Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
1241-17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
22 listopada 2017

1240-17

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Anita Śliwczyńska
Data publikacji:
23 listopada 2017
Nazwa pliku:
Zarządzenie 1240-17
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Anita Śliwczyńska
Data publikacji:
23 listopada 2017

1239-17

w sprawie inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych za rok 2017.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
21 listopada 2017
Nazwa pliku:
zarządzenie
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
21 listopada 2017
Nazwa pliku:
załączniki
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
21 listopada 2017

1238-17

w sprawie: opisu Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Słupska Iwona Wójćik
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Zbigniew Perzyna
Data publikacji:
23 listopada 2017
Nazwa pliku:
1238-17
Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Słupska Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Zbigniew Perzyna
Data publikacji:
23 listopada 2017

1237-21

w sprawie niewykonania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Adama Mickiewicza 26.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
21 listopada 2017
Nazwa pliku:
1237-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
21 listopada 2017

1236-17

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
20 listopada 2017
Nazwa pliku:
1236-17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
20 listopada 2017

1235-17

W sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych „ na świadczenie usługi całodobowej ochrony oraz dozór obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku”

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
21 listopada 2017
Nazwa pliku:
Zarządzenie NR 1235/RZP/2017
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
21 listopada 2017

1234-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1151/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie podwórka przy ulicy Jaracza w Słupsku w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
20 listopada 2017
Nazwa pliku:
1234-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
20 listopada 2017

1233-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Słupska - obr. 17 oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 725/51 i działka nr 399/1 o łącznej pow. 1290 m² przy ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Jodłowej w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
20 listopada 2017
Nazwa pliku:
1233-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
20 listopada 2017

1232-17

w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 1204/ZNB/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 874 w obr. 10 położonej w Słupsku przy ul. Marii Zaborowskiej stanowiącej własność Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
20 listopada 2017
Nazwa pliku:
1232-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
20 listopada 2017

1231-17

w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
21 listopada 2017
Nazwa pliku:
1231-17
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
21 listopada 2017

1230-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 142.467,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
1230-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
17 listopada 2017

1229-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 85.843,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
1229-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
17 listopada 2017

1228-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 139.082,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/001...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
1228-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
17 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek