Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

28-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 6.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
16 stycznia 2018
Nazwa pliku:
28-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
16 stycznia 2018

27 - 2018

W sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
11 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
11 stycznia 2018
Nazwa pliku:
27 - 2018
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
11 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
11 stycznia 2018

26-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 188.072,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
12 stycznia 2018
Nazwa pliku:
26-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
12 stycznia 2018

24-18

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1337/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
9 stycznia 2018
Nazwa pliku:
24-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
9 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
9 stycznia 2018

23-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 196.358,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
10 stycznia 2018
Nazwa pliku:
23-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
10 stycznia 2018

22-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 124.161,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
10 stycznia 2018
Nazwa pliku:
22-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
10 stycznia 2018

21-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 145.517,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
10 stycznia 2018
Nazwa pliku:
21-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
10 stycznia 2018

20-18

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Miasta Słupska - obr. 11 oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów jako działki: nr 434 i nr 442 o łącznej pow. 339 m² przy ul. Fałata w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
10 stycznia 2018
Nazwa pliku:
20-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
10 stycznia 2018

19-18

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu opieki paliatywnej.

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 stycznia 2018
Nazwa pliku:
19-18
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
10 stycznia 2018

18-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Mickiewicza 8.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 stycznia 2018
Nazwa pliku:
18-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 stycznia 2018

17-18

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
9 stycznia 2018
Nazwa pliku:
17-18
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
9 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Obsługi Kierownictwa
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
9 stycznia 2018
Informację opublikował:
Paulina Klemańska
Data publikacji:
9 stycznia 2018

16-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Paderewskiego 23.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 stycznia 2018
Nazwa pliku:
16-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 stycznia 2018

15-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ludwika Solskiego 16.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 stycznia 2018
Nazwa pliku:
15-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 stycznia 2018

14-18

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Wardowska-Puculek
Data publikacji:
8 stycznia 2018
Nazwa pliku:
14-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Wardowska-Puculek
Data publikacji:
8 stycznia 2018

13-18

uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiące własność Miasta Słupska – część działki nr 778/1 o pow. 54 m² i część działki nr 779/1 o pow. 500 m² w obr. 6, położone w Słupsku przy ul. Podgórnej 7-8 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
8 stycznia 2018
Nazwa pliku:
13-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
8 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
8 stycznia 2018

12-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Witolda Lutosławskiego 24.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
8 stycznia 2018
Nazwa pliku:
12-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
8 stycznia 2018

11-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wrocławskiej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
5 stycznia 2018
Nazwa pliku:
11-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
5 stycznia 2018

10-18

w sprawie powołania Komisji ds. nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej

Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
9 stycznia 2018
Nazwa pliku:
10-18
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
9 stycznia 2018

9-18

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
5 stycznia 2018
Nazwa pliku:
9-18
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up.Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
5 stycznia 2018

8-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stanisława Małachowskiego 18.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
5 stycznia 2018
Nazwa pliku:
8-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
5 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek