Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

298-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego 58.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
8 marca 2018
Nazwa pliku:
298-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 marca 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
8 marca 2018

297-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 16.965,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
6 marca 2018
Nazwa pliku:
297-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
6 marca 2018

296-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 134.471,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
6 marca 2018
Nazwa pliku:
296-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
6 marca 2018

295-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 95.921,48 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
6 marca 2018
Nazwa pliku:
295-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
6 marca 2018

294-18

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska w obr.13, oznaczonej jako część działki 169/3 o pow. 80 m2 położonej w Słupsku przy ulicy Mostnika w Słupsku.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
5 marca 2018
Nazwa pliku:
294-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 marca 2018
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
5 marca 2018

293-18

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska – oznaczonej numerem działki 227/6 o pow. 75 m² w obr. 6, położonej w Słupsku przy ul. Niemcewicza 21b oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
2 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
2 marca 2018
Nazwa pliku:
293-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
2 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
2 marca 2018

292-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 4.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 marca 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
2 marca 2018
Nazwa pliku:
292-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 marca 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
2 marca 2018

291-18

w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 6/PoM/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska lokali mieszkalnych nie podlegających sprzedaży najemcom

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 marca 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
2 marca 2018
Nazwa pliku:
291-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 marca 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
2 marca 2018

290-18

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/E/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 5 marca 2015 roku, w sprawie określenia Regulaminu podziału, kryteriów i trybu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia, kształcenia i dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Duda
Data publikacji:
5 marca 2018
Nazwa pliku:
290-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Karolina Duda
Data publikacji:
5 marca 2018

289-18

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
289-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
Ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
1 marca 2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
2 marca 2018
Nazwa pliku:
288-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Magdalena Prusinowska
Data publikacji:
2 marca 2018

287-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kołłątaja 35.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
2 marca 2018
Nazwa pliku:
287-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

286-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szkolnej 5.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
2 marca 2018
Nazwa pliku:
286-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 marca 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

285-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Piotra Skargi 6.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
2 marca 2018
Nazwa pliku:
285-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

284-18

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 247/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z 22 lutego 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 284/DKS/2018
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
1 marca 2018

283-18

w sprawie: przekazania do zasobów Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku w zarządzanie i administrowanie nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Ogrodowej 5 w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
283-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Justyna Dubicka-Czura
Data publikacji:
1 marca 2018

282-18

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
282-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
282-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
1 marca 2018

281-18

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu opieki paliatywnej.

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
5 marca 2018
Nazwa pliku:
281-18
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
5 marca 2018

280 - 18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego 63.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
2 marca 2018
Nazwa pliku:
280-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
2 marca 2018

279-2018

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu usytuowanego w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1, na czas oznaczony 3 lat, z przeznaczeniem na cele biurowe oraz ogłoszenia wykazu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
2 marca 2018
Nazwa pliku:
279-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
2 marca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek