Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

113-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 9.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
113-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

112-18

w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury pn. Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
112-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
31 stycznia 2018

111-18

w sprawie odwołania Dyrektora instytucji kultury pn. Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
111-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
31 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
31 stycznia 2018

110-18

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do rozkładania na raty bądź odraczania terminu płatności dłużnikom środków finansowych podlegających zwrotowi w wyniku rozwiązania nienależycie wykonywanej umowy dofinansowania z tytułu pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 stycznia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
110-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 stycznia 2018
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
1 lutego 2018

109-18

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 809/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
109-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
30 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
31 stycznia 2018

108-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Juliana Tuwima 8c.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
108-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018

107-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Rybackiej 14.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
107-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018

106-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Deotymy 23.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
106-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018

105-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Żeromskiego 3A.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
105-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
30 stycznia 2018

104-18

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
104-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
30 stycznia 2018

103-18

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 73.944,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
29 stycznia 2018
Nazwa pliku:
103-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
29 stycznia 2018

102-18

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
102-18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
załaczniki 1-3
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
1 lutego 2018

101-18

w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2019 - 2025+
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
101-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
30 stycznia 2018

100-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 25.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
29 stycznia 2018
Nazwa pliku:
100-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
29 stycznia 2018

99-18

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
99-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
30 stycznia 2018

98-18

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Dialogu i Komunikacji SpołecznejUrzędu Miejskiego w Słupsku


Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2018
Nazwa pliku:
98-18
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
29 stycznia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
1 lutego 2018

97-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Jana Sobieskiego 15.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
97-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018

96-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 7.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
96-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018

95-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Juliusza Słowackiego 8.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
95-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018

94-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Juliusza Słowackiego 8.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
94-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 stycznia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek