Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

1190-17

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części nieruchomości ( lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy al. Sienkiewicza 21, stanowiącej własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 listopada 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1190-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 listopada 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
9 listopada 2017

1189-17

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przyległych niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Świerkowej 35 (działka nr 186/87) oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 listopada 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1189-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 listopada 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
9 listopada 2017

1188-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Sierpinka 2.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1188-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 listopada 2017

1187-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Grodzkiej 8.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1187-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 listopada 2017

1186-17

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Ludwika Solskiego 11.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
8 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
10 listopada 2017
Nazwa pliku:
1186-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
8 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
10 listopada 2017

1185-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 23.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
24 listopada 2017
Nazwa pliku:
1185-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 listopada 2017

1184-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 5, 230, 231/5 oraz 955 w obr. 10 położonej w Słupsku przy ul. Marii Zaborowskiej stanowiącej własność Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 listopada 2017
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1184-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 listopada 2017
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
9 listopada 2017

1182-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Piekiełko 1, stanowiącej własność Miasta Słupsk .

Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017
Nazwa pliku:
1182-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017

1181-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Hugona Kołłątaja 40.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1181-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
9 listopada 2017

1180-17

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 4.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1180-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
9 listopada 2017

1179-17

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Juliana Tuwima 21c


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1179-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
9 listopada 2017

1178-17

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 7.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1178-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
9 listopada 2017

1177-17

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Jana Sobieskiego 11.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1177-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
9 listopada 2017

1176-17

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Adama Mickiewicza 53 – Marii Konopnickiej 10 – Marii Konopnickiej 11.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
9 listopada 2017
Nazwa pliku:
1176-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
9 listopada 2017

1175-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Adama Mickiewicza 17, stanowiącej własność Miasta Słupsk .

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017
Nazwa pliku:
1175-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017

1174-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego )położonej w Słupsku przy ul. Fryderyka Chopina 15, stanowiącej własność Miasta Słupsk .

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017
Nazwa pliku:
1174-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017

1173-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego )położonej w Słupsku przy ul. Kołłątaja 8, stanowiącej własność Miasta Słupsk .

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017
Nazwa pliku:
1173-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017

1172-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego )położonej w Słupsku przy ul. Ludwika Solskiego 4-5, stanowiącej własność Miasta Słupsk .

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017
Nazwa pliku:
1172-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017

1171-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Wolności 18-19-19a , stanowiącej własność Miasta Słupsk .

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017
Nazwa pliku:
1170-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017

1170-17

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Bolesława Prusa 13-14-15, stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017
Nazwa pliku:
1170-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 listopada 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
15 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek