Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

5-18

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
5-18
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
3 stycznia 2018

4-18

w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na dyrektorów: Przedszkola Miejskiego nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” w Słupsku, Przedszkola Miejskiego nr 25 „ Kubuś Puchatek” w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
4-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
3 stycznia 2018

3-18

w sprawie wprowadzenia Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 3/DKS/2018
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Roczny Plan Konsultacji Społecznych na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
3 stycznia 2018

2-18

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1274/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
2 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
2-18
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
2 stycznia 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
3 stycznia 2018

1-18

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych i garaży stanowiących własność miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 stycznia 2018
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
2 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 stycznia 2018
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
2 stycznia 2018

1389-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/I/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przygotowywania i realizacji projektów strategicznych
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Ewelina Kujawa
Data publikacji:
4 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1389-17
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Ewelina Kujawa
Data publikacji:
4 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik do zarządzenia nr 1389-17
Podmiot publikujący:
Wydział Inwestycji
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Ewelina Kujawa
Data publikacji:
4 stycznia 2018

1385-17

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Spokojnej 13 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1385-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
29 grudnia 2017

1384-17

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1592/3 w obr. 6 położoną w Słupsku przy ul. Starzyńskiego w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
10 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1384-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Zofia Gosiewska
Data publikacji:
10 stycznia 2018

1383-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Mikołaja Kopernika 34B.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
2 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1383-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
29 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
2 stycznia 2018

1382-17

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
29 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1382-17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
29 grudnia 2017

1381-17

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Sekretarz Miasta Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Wardowska-Puculek
Data publikacji:
2 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1381-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Sekretarz Miasta Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Wardowska-Puculek
Data publikacji:
2 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Sekretarz Miasta Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Wardowska-Puculek
Data publikacji:
29 grudnia 2017

1380-17

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
1380-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Robert Biedroń- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
29 grudnia 2017

1379-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Grodzkiej 8.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1379-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 grudnia 2017

1378-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kołłątaja 16B.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1378-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
28 grudnia 2017

1377-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 60.904,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1377-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017

1376-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 232.431,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1376-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017

1375-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 152.480,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1375-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
27 grudnia 2017

1374-17

w sprawie powołania Dyrektora instytucji artystycznej pn. Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
28 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1374-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Rynkiewicz-Kuka
Data publikacji:
28 grudnia 2017

1373-17

w sprawie zgłoszenia do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki Trzy Fale sp. z o.o.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1373-17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1372-17

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku do udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Gojzewska
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1372-17
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Biernacki Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Gojzewska
Data publikacji:
22 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek