Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

275-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego 6.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
275-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

274-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Władysława Reymonta 8.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
1 marca 2018
Nazwa pliku:
274-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

273-18

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Ryczkowska
Data publikacji:
15 marca 2018
Nazwa pliku:
273-18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Ryczkowska
Data publikacji:
15 marca 2018
Nazwa pliku:
Załączniki 1-4
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Ryczkowska
Data publikacji:
15 marca 2018

272-18

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

- w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych,
- na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. Organizacja i koordynacja Słupskich Dni Seniora 2018,
- na wspieranie wykonania w 2018 r. zadania publicznego pn. Miejsca Przyjazne Seniorom oraz wydanie publikacji
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
28 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
28 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
28 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
28 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do Załączników nr 1-3 do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
28 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do Załączników nr 1-3 do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
28 lutego 2018

271-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 15.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
28 lutego 2018
Nazwa pliku:
271-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
28 lutego 2018

270-18

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miasta Słupska i jego niektórych jednostek organizacyjnych w 2018 r.”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 lutego 2018
Nazwa pliku:
270-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
27 lutego 2018

269-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Żeromskiego 11.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
27 lutego 2018
Nazwa pliku:
269-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

268-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy gen. Dezyderego Chłapowskiego.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
28 lutego 2018
Nazwa pliku:
268-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
28 lutego 2018

267-18

w sprawie ustalenia w 2018 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
28 lutego 2018
Nazwa pliku:
267-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
28 lutego 2018

266-18

w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Słupska na 2018 rok.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
7 marca 2018
Nazwa pliku:
266-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
7 marca 2018
Nazwa pliku:
załącznik - roczny plan potrzeb
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
7 marca 2018

265-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Mostnika 5.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
27 lutego 2018
Nazwa pliku:
265-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
27 lutego 2018

264-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Grodzkiej 1A.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
27 lutego 2018
Nazwa pliku:
264-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

263-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości( lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Juliana Niemcewicza 12, 12a, 12b.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
27 lutego 2018
Nazwa pliku:
263-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
5 marca 2018

262-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Joachima Lelewela 42.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
12 marca 2018
Nazwa pliku:
262-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
12 marca 2018

261-18

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 7, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
261-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
26 lutego 2018

260-18

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Podgórnej 10a, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
26 lutego 2018

259-18

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Zespołu Radców Prawnych
Podmiot publikujący:
Zespół Radców Prawnych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Bogumiła Kantowska
Data publikacji:
27 lutego 2018
Nazwa pliku:
259-18
Podmiot publikujący:
Zespół Radców Prawnych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 lutego 2018
Informację opublikował:
Bogumiła Kantowska
Data publikacji:
27 lutego 2018

258-18

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
Zarządzenie nr 258/DKS/2018
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
Roczny Plan Konsultacji Społecznych na 2018 rok (aktualizacja - luty)
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
26 lutego 2018

257-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 169.407,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
257-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
26 lutego 2018

256-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 88.353,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
26 lutego 2018
Nazwa pliku:
256-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
26 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek