Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

1331-17

otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2018 r. zadania publicznego w zakresie kultury zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 pn. „Hip Hop w Teatrze – Ogólnopolski Festiwal Tańca Street Dance”.

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
14 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
15 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1331
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
14 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
15 grudnia 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie konkursowe
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
14 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
15 grudnia 2017

1330-17

w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
14 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1330-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
14 grudnia 2017

1329-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1045/BHP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1329-17
Podmiot publikujący:
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
13 grudnia 2017

1328-17

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2017
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
12 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1328-17
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2017
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
12 grudnia 2017

1327-17

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1084/ZNB/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokali użytkowych
usytuowanych w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonych w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1, na czas oznaczony 3 lat, z przeznaczeniem na cele biurowe
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
12 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1327-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
12 grudnia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
13 grudnia 2017

1326-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jana Kilińskiego.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
11 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1326-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
12 grudnia 2017

1325-17

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z remontem i przebudową obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego "Dom Sąsiedzki"w ramach projektu "Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska".

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
11 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1325-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
11 grudnia 2017

1324-17

w sprawie: wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 321.128,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/000...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
11 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1324-17
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Iwona Wójcik
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
11 grudnia 2017

1323-17

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej na terenie miasta Słupska w 2017 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
12 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1323-17
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Izabela Pypczyńska
Data publikacji:
12 grudnia 2017

1322-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szymanowskiego 6.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1322-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
8 grudnia 2017

1322a-17

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1322a-17
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
3 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 7
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 8
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 9
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
21 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do Załączników nr 1-9 do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do Załączników nr 1-9 do Zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
13 grudnia 2017

1321-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Długiej 40.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1321-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
8 grudnia 2017

1320-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Bolesława Prusa 9.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1320-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
8 grudnia 2017

1319-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ulicy Koszalińskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1319-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
8 grudnia 2017

1318-17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 roku
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
zarządzenie
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załacznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
8 grudnia 2017

1317-2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
13 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1317-2017
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
13 grudnia 2017

1316-17

w sprawie zmiany Zarządzeń:


a) Nr 1161/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 25 w Słupsku”;


b) Nr 1162/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
12 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1316-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Marcin Weitmann
Data publikacji:
12 grudnia 2017

1315-17

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
19 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1315-17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
19 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załączniki 1-6
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
19 grudnia 2017

1314-17

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1314-17
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
7 grudnia 2017

1313-17

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1313-17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
7 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek