Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

1312-17

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1312-17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Michał Studziński
Data publikacji:
7 grudnia 2017

1311-17

w prawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Raszyńskiej 5a.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1311-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
7 grudnia 2017

1310-17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zarządzenie 1310 - 17
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie konkursowe_I
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie konkursowe_II
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie konkursowe_III
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie konkursowe_IV
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie konkursowe_V
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 - wzór umowy
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 3 - wzór sprawozdania
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 5 - karta oceny merytorycznej
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
załącznik nr 4 - karta oceny formalnej
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
7 grudnia 2017
Informację opublikował:
Barbara Kobiałka
Data publikacji:
8 grudnia 2017

1308-17

w sprawie powołania audytorów wewnętrznych do przeprowadzania audytów w Urzędzie Miejskim w Słupsku w zakresie Systemu Zarządzania Urzędem.

Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1308-17
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
7 grudnia 2017

1307-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1246/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i remont kamienicy Otto Freundlicha w Słupsku na Dom Twórczy przy ul. Tuwima 34 wraz z zagospodarowaniem terenu, dz. nr 1018/2, 28/7, 29/2, 30/2, 1018/3, 31/5, 31/4, 31/2 obręb 13 w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1307-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
6 grudnia 2017

1306-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1208/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przeprojektowanie i budowę schroniska dla zwierząt zlokalizowanego przy ulicy Sportowej w Słupsku – dz. nr 7/7, 7/8, 7/9, 40, 6/2, 7/3 obręb 2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1306-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
6 grudnia 2017

1305-17

w sprawie zmiany zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska Nr 1151/RZP/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku oraz Nr 1234/RZP/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie podwórka przy ulicy Jaracza w Słupsku w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1305-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik-Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Roksana Mikułko-Nadolska
Data publikacji:
6 grudnia 2017

1304-17

w sprawie ustalenia sposobu działania oraz zakresu odpowiedzialności wykonawców zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców Słupska podczas obfitych opadów śniegu i zjawisk z nim związanych.

Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1304-17
Podmiot publikujący:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
7 grudnia 2017

1303-17

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku przy ulicy Ordonówny, przy ulicy Grechuty oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1303-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
6 grudnia 2017

1302-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Władysława Reymonta.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1302-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik- Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
6 grudnia 2017

1301-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1164/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Poprawę efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1301-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
5 grudnia 2017

1300-17

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1163/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Poprawę efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 9 i Przedszkola Miejskiego nr 5 w Słupsku”.

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1300-17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 grudnia 2017
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
5 grudnia 2017

1299-17

W sprawie powołania komisji ds. wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1299-17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 grudnia 2017
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
6 grudnia 2017

1298-17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie - Organizacja eventów i imprez sportowych o charakterze lokalnym i regionalnym oraz prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego poza sekcjami sportowymi w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zarządzenie
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 1
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 2
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 3
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 4
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 5
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017

1297-17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie - Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zarządzenie
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 1
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 2
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 3
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 4
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 5
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017

1296-17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie - Organizacja i przeprowadzenie „Słupskiej Olimpiady Młodzieży” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zarządzenie
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 1
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 2
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 3
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 4
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 5
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017

1295-17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na zadanie - Organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zarządzenie
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
22 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 1
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 2
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 3
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 4
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Zał. nr 5
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Martyna Krawczyk
Data publikacji:
5 grudnia 2017

1294-17

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Niemcewicza 18A.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1294-17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
5 grudnia 2017

1293-17

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Baranowskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
5 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1293-17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
5 grudnia 2017

1292-17

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 227/E/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej dotacji na każdego ucznia udzielanej szkołom i placówkom niepublicznym z budżetu Miasta Słupska w 2017 r.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
4 grudnia 2017
Nazwa pliku:
1292-17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 grudnia 2017
Informację opublikował:
Aurelia Kapłon
Data publikacji:
4 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek