Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

233-18

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu zapewnienia schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb kobietom i dzieciom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie.

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
23 lutego 2018
Nazwa pliku:
233-18
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
23 lutego 2018

232-18

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska – oznaczonej numerem działki 789 o pow. 104 m² w obr. 6, położonej w Słupsku przy ul. Jana Długosza 21 oraz ogłoszenia wykazu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
232-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
21 lutego 2018

231-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Piotra Skargi 16.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
231-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

230-18

w sprawie utworzenia Zespołu Koordynującego obchody 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
230-18
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
20 lutego 2018

229-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 216.402,40 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
229-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
21 lutego 2018

228-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 122.595,00 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
228-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
21 lutego 2018

227-18

w sprawie wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej w kwocie 149.607,80 zł z księgi wieczystej nr SL1S/00...*na wniosek...*


Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
227-18
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Fiedorowicz
Data publikacji:
21 lutego 2018

226-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 3-5.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
21 lutego 2018
Nazwa pliku:
226-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

225-18

w sprawie udzielenia Pani Karolinie Keler pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
225-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
20 lutego 2018

224-18

w sprawie powierzenia Pani Karolinie Keler stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
224-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
20 lutego 2018

223-18

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka--Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
223-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka--Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
20 lutego 2018

222-18

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Władysława IV 11 stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
222-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 lutego 2018

221-18

w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) stanowiącej własność Miasta Słupsk położonej w Słupsku przy ul. Niemcewicza 3

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
221-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
5 marca 2018

220-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Tadeusza Sygietyńskiego 11.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018
Nazwa pliku:
220-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

219-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wolności 15.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
219-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

218-18

W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szkolnej 4.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA KRYSTYNA DANILECKA- WOJEWÓDZKA
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Kulik
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
218-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Marek Janta-Lipiński
Data publikacji:
5 marca 2018

217-18

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Kołłątaja 39-39A , stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
217-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 lutego 2018

216-18

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 5-6 , stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
216-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 lutego 2018

215-18

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Bolesława Chrobrego 26, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
215-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 lutego 2018

214-18

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
214-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
20 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek