Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

193-18

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Padarewskiego 6,7, 8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku”- w nawiązaniu do realizacji projektu „podwórko pokoleniowe” - SBP 2016.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
16 lutego 2018
Nazwa pliku:
193-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
16 lutego 2018

192-18

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – elementy automatyki i elektroniki;pracownia elektryczna”.

Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 lutego 2018
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
16 lutego 2018
Nazwa pliku:
192-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Paulina Justek
Data publikacji:
16 lutego 2018

191-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 23.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
191-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
15 lutego 2018

190-18

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Zygmunta Krasińskiego1a stanowiącej własność Miasta Słupsk .

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
16 lutego 2018
Nazwa pliku:
190-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
16 lutego 2018

189-18

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Marii Konopnickiej 26-27 stanowiącej własność Miasta Słupsk .

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
16 lutego 2018
Nazwa pliku:
189-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
16 lutego 2018

188-18

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 7-Adama Mickiewicza 24, stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
16 lutego 2018
Nazwa pliku:
188-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
16 lutego 2018

187-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kołłątaja 35-36.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
16 lutego 2018
Nazwa pliku:
187-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
16 lutego 2018

186-18

w sprawie wyznaczenia zastępstwa za dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
186-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
15 lutego 2018

185-18

w sprawie udzielenia Pani Beacie Leonowicz pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Miejskiego nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
185-18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Justyna Bordakiewicz
Data publikacji:
15 lutego 2018

184-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Sygietyńskiego 11.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
184-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
15 lutego 2018

183-18

w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
183-18
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018

182-18

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacji Urzędu Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
182-18
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
schemat WOU
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
15 lutego 2018

181-18

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 914 /OU/2017 Prezydenta Miasta z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wdrożenia „Systemu Zarządzania Urzędem” w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
181-18
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
15 lutego 2018

180-18

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Wita Stwosza 2, 3 w Słupsku".
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
180-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2018
Informację opublikował:
Andżelika Pieńkowska
Data publikacji:
15 lutego 2018

179-18

w sprawie "Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Słupsku"
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
zarządzenie
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Polityka Bezpieczeństwa Informacji
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 1 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 2 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 3 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 4 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 5 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 6 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 7 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 8 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 9 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 10 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 11 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 12 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 13 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 14 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 15 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 16 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
załącznik nr 17 do PBI
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
oświadczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Agata Ludwicka
Data publikacji:
15 lutego 2018

178-18

w sprawie ustanowienia "Wyróżnienia Pracownika Urzędu Miejskiego w Słupsku" oraz określenia zasad i trybu jego przyznawania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
178-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik do zarządzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik do zarządzenia nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik do zarządzenia nr 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do regulaminu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do regulaminu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Monika Dymczak
Data publikacji:
15 lutego 2018

177-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kołłątaja 42.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
177-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
14 lutego 2018

176-18

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Paderewskiego 4.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
14 lutego 2018
Nazwa pliku:
176-18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Brodecka
Data publikacji:
14 lutego 2018

175-18

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 13 obrębie ewidencyjnym miasta Słupska przy ul. Drewnianej oznaczonej numerem działki 987 oraz ogłoszenia wykazu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
175-18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
15 lutego 2018

174-18

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
ZPM 174/PRIK/2018
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 lutego 2018
Nazwa pliku:
Załączniki 1-2
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek