Zarządzenia Prezydenta Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Prezydenta Miasta

867-03

w sprawie: przekazania w formie aportu składników mienia Gminy Miejskiej Słupsk Spółce z o.o. „WODOCIĄGI SŁUPSK” .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

866-03

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

865-03

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego “Mickiewicza”, “Podgrodzie I” i “Tuwima”
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

864-03

w sprawie uchylenia uchwały Nr 48/96/GR Zarządu Miasta Słupska z dnia 2.02.1996r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy – Miasta Słupska w postępowaniach o zmówienia publiczne oraz uchwały Nr 2/98/OK Zarządu Miasta Słupska z dnia 5 listopada 1998r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Mirosławie Sobolewskiej oraz pani Małgorzacie Annie Koziorowicz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy –Miasta Słupska w zakresie zarządu mieniem.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

863-03

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Mieszka I-go 6, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

862-03

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul. Romera 4, oznaczonej numerem działki 281/2 oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

861-03

w sprawie : podziału lokalu nr 3 położonego w budynku nr 31 przy ul. Wojska Polskiego na dwa odrębne lokale oznaczone nr 3 i 3a i wskazania najemców tych lokali.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

860-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu Gminy Miejskiej Słupsk - nieruchomości niezabudowanej, w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - część działki nr 170/22 obr. 10 położonej w Słupsku przy ul. M. Dąbrowskiej-Piłsudskiego oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

859-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu Gminy Miejskiej Słupsk - nieruchomości niezabudowanej, w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - część działki nr 644/7 obr. 13 położonej w Słupsku przy ul. Słonecznej 5.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

858-03

w sprawie:
przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu Gminy Miejskiej Słupsk - nieruchomości niezabudowanej, w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - część działki nr 458/4 obr. 13 położonej w Słupsku przy ul. Chopina 2 oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

857-03

w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 646/GR/03 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 03.września 2003 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 354 /Gr /03 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02.06.2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. 9-go Marca7-Murarska 3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

856-03

w sprawie: przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia terenu należącego do Skarbu Państwa położonego w Słupsku u zbiegu ul. Wolności i ul. Kopernika, pod funkcję handlową - sezonowa sprzedaż choinek, w dniach od 18 do 23 grudnia 2003r. oraz ogłoszenia wykazu .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

855-03

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną należącą do Gminy Miejskiej Słupsk położoną przy ul. Wojska Polskiego 21 – Wileńskiej w Słupsku oraz ogłoszenia wykazu .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

854-03

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr516/Gr/03 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.07.2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Małachowskiego 23, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

853-03

w sprawie: przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Tuwima 21a, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

852-03

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Mochnackiego 4, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

851-03

w sprawie : przeznaczenia do zbycia części nieruchomości ( lokalu mieszkalnego ) położonej w Słupsku przy ul. Z. Augusta 75, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk .
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

850-03

w sprawie : nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Ks. Jana Ziei nr 30.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

849-03

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

848-03

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2003r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek