Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ubezpieczenie Miasta Słupska, jego jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek, w zakresie ryzyk majątkowych, ryzyk komunikacyjnych i odpowiedzialności cywilnej

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 26.03.2018 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Kancelaria Urzędu pok. nr 6
otwarcie ofert: 26.03.2018 11:30 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk, sala nr 212
ZP.271.31.2018

Część nr 1 Ubezpieczenie Miasta Słupska, jego jednostek organizacyjnych, instytucji kultury
i spółek w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Część nr 2 Ubezpieczenie Miasta Słupska, jego jednostek organizacyjnych, instytucji kultury
i spółek w zakresie ryzyk komunikacyjnych.


Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zamówieniu nr 532759-N-2018 z dnia 16.03.2018 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
SIWZ
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1A do SIWZ - Wykaz jednostek objętych ubezpieczeniem
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1B do SIWZ - zestawienie pojazdów do ubezpieczenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Dane dodatkowe do ubezpieczenia OC
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Metoda przyjęta do oszacowania wartości mienia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2.3 do SIWZ - Szkodowość
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a ust.1 ustawy Pzp-warunki-udzialu
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art.25a ust.1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy część 1 i 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5B - Formularz cenowy do części 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy cz. 1 i 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
16 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
16 marca 2018
Nazwa pliku:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Andżelika Pieńkowska - Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
22 marca 2018
Nazwa pliku:
Zmiana treści SIWZ z dnia 22-03-2018
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Andżelika Pieńkowska - Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
22 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
22 marca 2018
Nazwa pliku:
Zmiana tresci SIWZ
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
23 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
23 marca 2018
Nazwa pliku:
Zestawienie budynków i lokali
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Andżelika Pieńkowska - Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
23 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
23 marca 2018
Nazwa pliku:
Informacja dotycząca złożonych ofert
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Andżelika Pieńkowska - Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Data wytworzenia:
28 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
28 marca 2018
Nazwa pliku:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
29 marca 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
29 marca 2018
Nazwa pliku:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zamówień Publicznych
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
4 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
4 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek